Nätverk av pederaster avslöjat inom alt-right! [uppd. m ljudfiler]

3

Vi har i flera artiklar berört de liberal tendenser och efterföljande rapporter om s.k. grooming inom alt-right kretsar i USA. Ett nätverk av homosexuella aktivister och pederaster har stått i centrum för denna ideologiska impuls och aktivitet. Nu avslöjas allt i en offentliggjord tidigare hemlig inspelning.

[Read the same article in English]

[Det är dags att stoppa bögnätverket!]

[References to homosexual propaganda at Counter Currents]

[Open letter to other organisations: An appeal for a moral order]

Den som av många ansetts vara nätverkets ledare, amerikanen Greg Johnson, har nu i en hemlig inspelning bekräftat både sin egen homosexualitet, organiseringen av homosexuella i nätverk och att nationella miljöer används för grooming. Om han är nätverkets ledare eller inte eller ens hans exakta roll i nätverket har jag ingen uppfattning om men klart är att han har lett det ideologiska angreppet mot oss konservativa i syfte att bana väg för de homosexuella.

Det hela är minst sagt obehagligt och påminner av den infiltration som Katolska Kyrkan har utsatts för. En infiltration som lett till att Kyrkan upplever sin troligen största kris någonsin i sin tvåtusenåriga existens. Vi har berört ämnet förr, som i den lite mer djuplodande ”Nazistbögarna den nya härskarklassen” där vi beskrev just detta som nu avslöjats, men också i de mer lättillgängliga artiklarna ”Homosexualitet och nationalism”, ”Ett homosexuellt helvete” och ”Bland bögar och liberaler: ’Påven måste avgå’”. Ämnet handlar inte om ryktesspridning, det handlar om självförsvar, om en medvetenhet om vad som faktiskt pågår och att ideologi och leverne många gånger hänger ihop som en integrerad helhet. 

I samtalet med en homosexuell ”kamrat” erkänner Greg Johnson rätt upp och ner att:

”There’s actually a group of guys who are mostly gay and some of them bi-sexual on Facebook who are in the Alt-Right scene, and I belong to the group.”

Personen i fråga uttrycker visst obehag av att hela tre olika personer närmat sig honom på ett Counter-Currents event, en verksamhet som Greg Johnson leder, i syfte att försöka ha homosexuellt sex med honom. Till försvar för en av dessa predatorer säger Greg: “XXX is a flirt! If he thinks you’re cute, he’s going to flirt with you!”. Eller vad sägs om denna beskrivning Greg gör om hans samtalspartners bror: “Your brother is a handsome, blossoming guy.”

Jag och många med mig tänker inte tysta acceptera det oacceptabla – vare sig det sker av katolska präster eller självutnämnda nationalistledare. Det är dags att dra linjen i sanden. Du kanske inte förstått allvaret eller avfärdat allt som rykten innan, men nu är allt svart på vitt. Det är dags att agera därefter.

Björn Herstad

Bilden är från Greg Johnssons artikel “Gay panic on the Alt Right” där han bland annat skrev “First, there is no point worrying about homosexual entryism, because they are already inside. When I first arrived on the White Nationalist scene in the year 2000, it was apparent that a number of discreet and open homosexuals like XXX were already well-ensconced.” Betryggande? Överdrivet att trycka på panikknappen? Det är du som avgör.

Hör Greg Johnsons egna ord:

Hela samtal finns här: https://archive.org/details/EXPOSED2418