Ärkebiskop: “Påven måste avgå!” [Bland bögar och liberaler – Vi har rapporten]

0

Media hyllade med buller och bång valet av påve Franciskus. En ny tid, en öppnare och liberalare kyrka utlovades. Skandalerna har sedan dess kantat hans regeringstid och nu kommer kanske dödsstöten. Den påvliga nuntien (vatikanens ambassadör) i USA skriver i en rapport om påvens stöd till och skydd av kardinaler som lever som homosexuella och som driver en liberal agenda.

A priest goes to Heaven or a priest goes to Hell with a thousand people behind.
– Helige Jean-Marie Vianney

Påve Franciskus, tidigare kardinal Bergoglio, kom till makten över katolska Kyrkan genom en medveten och systematisk planering av svurna liberaler.1 Att världens största och äldsta organiserade religion utsätts för massiva infiltrationsförsök är inget nytt. Man behöver inte vara religiös för att acceptera de rent värdsliga fördelarna med att kunna verka med Vatikanen som bas.

Kardinal Bergoglio gjorde sig känd som ”skräcken” under sin tid i Buenos Aires, han förföljde präster som gick i prästkläder eller för den delen predikade enligt kyrkas lära för att inte nämna de som ville fira Kyrkans uråldriga och eviga, tridentinska, Mässa. Han själv, känd för att uttrycka sig doktrinärt vagt, omgav sig med en grupp människor av väldigt tvivelaktig karaktär och deltog löpande i ”inter-religiösa” aktiviteter.2

Som påve har han gjort sig känd för att tala lösryckande med media, men framförallt för en maktfullkomlig och diktatorisk kultur där förtal och intriger är utmärkande och där han systematiskt understött sina vänner och liberala medlöpare samtidigt som han försökt straffa och försvåra för de präster och biskopar som står upp för Kyrkans lära. Han har till och med upplöst och ödelagt kloster som var spirande och hade strida strömmar av kallelser.3

Nu kommer förhoppningsvis dödsstöten: ärkebiskop Carlo Maria Viganò, tidigare påvlig nuntie i USA, har publicerat en rapport där bland annat en viss kardinaler McCarrick pekas ut. Det verkar som att kardinalen i fråga, när han var rektor för ett präst-seminarium, släppt in unga homosexuella på utbildningarna och haft gruppsex med dessa.

Den tidigare påven Benedictus hade vidtagit åtgärder och beordrat kardinalen till ett liv i bön och kontemplation, förbjuden att fira Mässan offentligt, hålla föredrag, resa etcetera. Dessa restriktioner har påve Franciskus upphävt! Istället har kardinal McCarrick upp till kyrkans absoluta topp och fått vara med och påverka vilka som avancerar inom hierarkin. Det har bland annat framkommit att de försöker avancera biskopar som ger kommunion (nattvard) till politiker som stödjer abort (en dödssynd i katolska Kyrkan).4 [Se noten för länk till rapporten].

Media, liberaler, homosexuella och kyrkliga pretentater i en enda röra. Det är samma elit där som här, samma förfall, samma männiksoförakt med samma liberala doktrin. Det är dags att hederliga människor, både lekmän och präster, börjar agera.

“The hottest places in hell are reserved for those who, in times of great moral crisis, maintain their neutrality.” – Dante Alighieri

 

Björn Herstad

 

Noter:

1 https://rorate-caeli.blogspot.com/2015/09/tosatti-election-of-jorge-bergoglio-by.html

2 https://rorate-caeli.blogspot.com/2013/03/the-horror-buenos-aires-journalist.html

3 https://catholicismpure.wordpress.com/2016/09/18/15-cloisters-dissolved-what-remains-of-the-order-of-the-franciscans-of-the-immaculate/

TESTIMONY- by His Excellency Carlo Maria Viganò