Nazistbögarna – den nya härskarklassen

1

Det har diskuterats huruvida det pågår en homosexuell infiltration av alt-högern, en diskussion som inom dessa kretsar övergått till en öppen konflikt. Jag har dragit mig lite för att ta upp frågan då den är mångbottnad med personliga, intellektuella och moraliska aspekter ofta sammanblandade. Diskussion är dock väldigt intressant eftersom den berör vad vi är, eller borde vara. Jag tänkte kort kommentera konflikten och avsluta med det vi alla innerst inne redan vet – vad som är det enda möjliga försvaret av vår kultur och vårt folk. 

Jag är ledsen att säga det, men filmserien X-men är ett bögmanifest med ambitionen att förklara och propagera för en homosexuell ideologi.[1] Både regissören och manusförfattaren har själva sagt att mutanterna i filmerna är en omskrivning för homosexuella. Förutom att mutanterna måste dölja sitt ”sanna jag” för en intolerant omgivning syftar filmerna till att beskriva homosexuella som något högre och bättre. Om homosexuella är mutanter i evolutionära termer, så innebär det att de har gått vidare från det rent mänskliga och blivit en del av något annat, en del av framtiden, en del av en överlägsen ras, en del av en framtida härskarklass. Nu har ju inte homosexuella på riktigt möjligheten att vara mänskliga magneter eller anta den form de vill, men de har andra kvalitéer i deras försvarares ögon.

”Masculinity is a religion, and I see potential for androphiles [de som har en sexuell attraktion till män] to become its priests — to devote themselves to it and to the gods of men as clergymen devote their lives to the supernatural. What other man can both embody the spirit of manhood and revere it with such perfect devotion? This may sound far-fetched, but is it? If so, then why? Forget about gay culture and everything you associate with male homosexuality. Strip it down to its raw essence — a man’s sexual desire for men — and reimagine the destiny of that man. Reimagine what this desire focused on masculinity could mean, what it could inspire, and who the men who experience it could become.”[2]

Citatet kommer från en bok av Jack Donovan som recenseras på www.counter-currents.com. Redaktör för sajten är Greg Johnson, en av huvudpersonerna i konflikten där han representerar den pro-homosexuella sidan. Redan 2002 skrev han ” White Nationalism has only one message for homosexuals: white homosexuals have more important interests in common with other whites than they do with non-white homosexuals.[…] I have met a number of homosexuals in the contemporary White Nationalist movement, and I have my suspicions about a few others. All of these people, however, are intelligent and accomplished. They are real assets to the movement. Those without families are freer to speak their minds because they give fewer hostages to fortune. They also have more free time and more disposable income to devote to the cause.”[3] Om någon tvivlar på vart resonemanget landar så artikuleras det med all önskvärd tydlighet: ”Androphiles consciously recognize and affirm masculinity, and because their erotic desires are directed towards other men, they have the potential to achieve far more in the realm of masculine accomplishment than those who, again, have to ’struggle to keep food on the table or get new sneakers for Junior.’ Thus, far from being ’unmasculine,’ androphiles have it within their power to become, well, Overmen.”[4]

Tidigare har nationalisten Nick Griffin publicerat en studie över alt-right och pekat på både homosexuella och sataniska tendenser inom denna rörelse och beskrivit några av dessa personer som globalistiska agenter.[5] Studien har fått motta kritik för att svinga för brett men klart är att det förekommit en acceptans för både satanism och homosexualitet som livsstil. Låt oss hoppas att vi nu ser slutet på den eran. På andra sidan i denna inom alt-right nu eskalerade konflikt finns Daniel Friberg och organisationen www.altright.com. De har tagit fasta på att det ska pågå grooming inom miljön.[6] Att äldre homosexuella män sexuellt utnyttjar unga män och pojkar. På deras sajt skriver Andrew Joyce: ”I have nationalist friends of many stripes, and a number of them have previously avoided aligning themselves rhetorically or materially with institutions like the National Policy Institute, or concepts such as the Alt-Right, because of an apparent tolerance of homosexuals and their apologetics. As a father of three, I have also had serious reservations about the kind of movement I am trying to raise my children in. Raising them in an environment that tolerates the open promotion of pederasty is out of the question.”[7] Han tillägger att ”Far from mere conjecture, anecdotal evidence and historical data suggest that homosexuals have routinely exploited any tolerance shown to them in such environments — from Imperial Rome to the presence of pederasts in the Sturmabteilung of the 1930s […] Such a threat is not the stuff of nightmares or unfounded anxieties; it is a proven reality.”[8]

I Sverige har Erik Persson undersökt ämnet mycket djuplodande och han drar också ut resonemanget till sin logiska spets – att det är de antikristna elementen inom alt-right som inbjuder till denna infiltration och acceptans. Han föreslår att ett tydligare försvar av vad som faktiskt är grunden för vår kultur och civilisation skulle kunna vara lösningen.[9] Intressant nog verkar Greg Johnson hålla med om den analysen. Han skriver att: ”Of course, what makes most people care about homosexuals is the Bible, which treats homosexuality not just as abnormal but as an offense against God. This is the source of the intense and irrational anxiety and the sense of moral contagion involved in gay panics.”[10]

För några år sedan lyssnade jag på en debatt mellan Jonas DeGeer och Greg Johnson. Titeln Legacy and future of Christianity in the West – A Debate[11] gjorde det svårt att motstå att gå dit. Jag behöver knappast nämna att Jonas var förnuftets röst i denna debatt. Vad jag hörde från motparten chockade mig i grunden: Greg propagerade helt ogenerat för att han vill se en rasbaserad liberalism. Han argumenterade för att det inte är något fel med det moderna samhället, att det bara behöver kompletteras med vad han kallade ”biologisk realism”. Därefter ska vi forma en ny ”racial civil religion” som vi alla (vita) kan samlas runt och som skulle göra kristendomen obsolet. Det är värt att notera att Europa fram till nyligen var praktiskt taget helt vitt, den andliga och moraliska kollapsen kom först. Invandringen i dess nuvarande form med massiva grupper av icke-européer på europeisk mark är ett nytt fenomen. Vad som lett till sakernas tillstånd har andra orsaker och har möjliggjorts av en andlig och moralisk kollaps inom den europeiska befolkningen – inte en raslig eller biologisk.

Den fråga som kanske främst sätter fingret på denna moraliska kollaps är abort. Abortförespråkare precis som förespråkare av utlevd homosexualitet framhåller en syn på sexualiteten som fri från reproduktionen och därmed fri från familjebildningen. De äktenskapliga banden och därmed hela den samhälleliga grunden offras till förmån för individens tillfälliga njutning. Det är en dödens kultur som propageras oavsett om den kläds i rasmaterialistisk eller socialliberal dräkt. En av de största försvararna av ett traditionellt Europa var Charles Maurras, ledare för Action Français under 1900-talets första hälft. Under sitt politiskt aktiva liv var han icketroende och han argumenterade för vad han kallade en organisatorisk empirism.[12] Med det menade han att ett ärligt studium av de samhälleliga institutioner som byggde Europa, hur de uppstod, hur och när de fungerade som bäst, obönhörligen, om det är din önskan att försvara dessa, leder till en nationalistisk grundsyn fast förankrad i en kristen moralisk ordning. Det är den enda bas vi kan bygga på, det är den linjen som ytterst avgör om du är vän eller fiende.

Björn Herstad

 

Referenser:
[1] E Michael Jones ”Homosexuals, Jews and X-Men” (18 oktober, 2017)
[2] Derek Hawthorne om Jack Donovans ”Androphilia: A Manifesto” (4 oktober 2010)
[3] Greg Johnson ”Homosexuality & White Nationalism” (28 juni, 2002)
[4] Derek Hawthorne om Jack Donovans ”Androphilia: A Manifesto” (4 oktober 2010)
[5] Nick Griffin ”Alt Right? Not Right!”
[6] Davis M.J. Aurini: “Homosexual Grooming & Leftism in the Alt Right” with Matt Forney
[7] Andrew Joyce ”The alt-right and the homosexual question part 3” (27 september, 2017)
[8] Andrew Joyce ”The alt-right and the homosexual question part 2” (26 september, 2017)
[9] Erik Persson SKT nr 8, 2017
[10] Greg Johnson ”Gay Panic on the Alt Right” (18 mars, 2016)
[11] Greg Johnsson & Jonas DeGeer ”Legacy and future of Christianity in the West – A Debate
[12] På franska ”L’empirisme organisateur”.