Ett homosexuellt helvete

0

What sets gay culture apart from straight culture is the belief that early sex is good and beneficial, and the sure knowledge […] that the only way to produce another homosexual is to provide a boy with sexual experiences BEFORE he can be “ruined” by attraction to a girl.*

Orden är Moira Graylands, författare till självbiografin “The Last Closet: The Dark Side of Avalon” där hon berättar om hur hon och andra barn utnyttjades sexuellt av hennes far, mor och deras vänner. Hennes föräldrar var två av 70-talets och 80-talets mest profilerade homosexuella, författarna och hedningarna Marion Zimmer Bradley och Walter H. Breen.

Modern Marion skrev “Avalons Dimmor” som är en pervers omtolkning av Arthurlegenden med klara pedofila inslag och givetvis allmänt hyllad som en feministisk landvinning. I Sverige har Nordstedt publicerat hennes böcker och kallar henne fantasygenrens “mästare”. Boken har också filmatiserats och beskrivs från vänsterhåll som viktig för att den skildrar “kvinnorna bakom tronen”. Boken anses även ha inspirerat “Game of Thrones” serien.

Moiras berättelse är värd all uppmärksamhet i sig själv och den beskriver ett tragiskt livsöde men den ger också hopp, då hon kommit ut på andra sidan och därför kan fungera som en inspirationskälla. Vi ska dock här uppehålla oss vid de mer ideologiska/sociologiska delarna av vad hon kommit fram till. Hon berättar:

“My observation of my father and mother’s actual belief is this: since everyone is naturally gay, it is the straight establishment that makes everyone hung up and therefore limited. Sex early will make people willing to have sex with everyone, which will bring about the utopia while eliminating homophobia and helping people become “who they really are.” It will also destroy the hated nuclear family with its paternalism, sexism, ageism (yes, for pedophiles, that is a thing) and all other “isms.”  If enough children are sexualized young enough, gayness will suddenly be “normal” and accepted by everyone, and the old fashioned notions about fidelity will vanish. As my mother used to say: “Children are brainwashed into believing they don’t want sex.”*

Det pågår en diskussion i vad mån homosexualitet och pedofili bör betraktas som närstående, Moira verkar anse att kopplingen är reell och ideologiskt motiverad:

“Now for all well-meaning people who believe I am extrapolating from my experience to the wider gay community, I would like to explain why I believe this is so: From my experience in the gay community, the values in that community are very different: the assumption is that EVERYONE is gay and closeted, and early sexual experience will prevent gay children from being closeted, and that will make everyone happy.”*

Det finns studier som pekar i denna riktning. I Sverige tillåts ingen forskning på temat, men i USA har några jämförande studier gjorts på skillnader mellan barn som vuxit upp med heterosexuella och homsexuella föräldrar. Den datan indikerar att barn som växer upp i en homosexuell miljö har en mycket större sannolikhet för ett sämre liv på alla undersökta punkter. Det är dock en parameter som sticker ut och det är att dessa barn, barn i homosexuella miljöer, löper ELVA gånger (1000%!) större risk att ha utnyttjats sexuellt av en vuxen2 än barn som växer upp med sina biologiska heterosexuella föräldrar.

barn i homosexuella miljöer, löper ELVA gånger (1000%!) större risk att ha utnyttjats sexuellt av en vuxen2 än barn som växer upp med sina biologiska heterosexuella föräldrar.

Världens största studie med över 200 000 barn fann att barn hos homosexuella löper minst 4 gånger risk jämfört med barn som växer upp med båda biologiska föräldrarna att drabbas av psykiska ohälsa. Studien tittade närmare på 12 olika parametrar som exempelvis medicinering av psykofarmaka.3

I Sverige har kända pedofilförespråkare hyllats på gaypride och även invigningstalat. I ett yttrande har RFSL skrivit: “Vem är förbrytaren? Pedofilen som skänker ömhet och kärlek och främjar en naturlig sexual- och personlighetsutveckling eller så kallade normala människor som orsakar förvirring och med tabuterror hindrar den naturliga köns- och personlighetsutvecklingen […] Pedofilen är inte sjuk.”Resonemanget känns onekligen igen från vad Moira beskriver som homosexuellas syn på sexualitet och barn.

Vi kommer inte rygga för denna fråga oaktat en lagstiftning som verkar syfta till att skydda förövare och göra barn till lovligt villebråd. Men min fråga är denna – hur kan det tillåtas i den så kallade nationella opositionen? Din tystnad gör dig till medskyldig!

Björn Herstad

 

Lästips:

Stod upp för barnen – NU VÄNTAR ÅTAL! (Stöd hjältarna! Swisha 0728447045)

Nazistbögarna – den nya härskarklassen

 

Referenser:

* Citaten från The Story of Moira Greyland

2) Studien om skillnader mellan barn uppvuxna i homosexuella eller heterosexuella miljöer.

3) Donald Sullins “Emotional Problems among Children with Same-Sex Parents: Difference by Definition” British Journal of Education, Society and Behavioural Science 7(2):99-120, 2015

4) http://www.friatider.se/kand-pedofilledare-invigde-pride