Efter avslöjandet: Det är dags att sätta stopp för bögnätverket

10

Nu har det offentligt avslöjats vad vi redan vetat om i många år. Ett segment av den amerikanska alt-rightscenen, dominerat av kretsen runt Counter-Currents, styrs av homosexuella. De är organiserade i ett globalt nätverk och olika politiska evenemang har använts som raggningsplattform där unga män och pojkar utsatts för påstridiga försök att inleda sexuella relationer med äldre män. Personer som Greg Johnson har utnyttjat sin auktoritet till att övertyga dessa offer att sedan hålla tyst och tiga om vad de utsatts för.

[Read the same article in English]

[Nätverk av pederaster avslöjat inom alt-right! [uppd. m ljudfiler]]

[References of homosexual propaganda at Counter Currents]

[Open letter to other organisations: An appeal for a moral order]

Alla visste

Det har kontinuerligt kommit uppgifter om att det pågår homosexuell grooming på ”white-nationalist” evenemang i USA, flertalet artiklar har publicerats på ämnet. Greg Johnson med flera har aktivt och öppet propagerat för en amoralisk syn på sexualitet och homosexualitet i synnerhet, en ”pro-vit liberalism”. Counter-Currents har genom åren släppt flera böcker som normaliserar homosexualitet. Det är inte bara Greg utan en stor grupp personer som både öppet och dolt är homosexuella i denna krets. Att Greg personligen varit bög har alla känt till fast han fram till nu inte bekräftat det offentligt. Ingen kan hävda okunskap. Få har protesterat.

En ideologi och ett nätverk i ett

Det ideologiska tankegodset är tydligt. I Jack Donovans ”Androfilia” hävdar författaren att de män som älskar män ska bli präster i en manlighetens kult. “Strip it down to its raw essence — a man’s sexual desire for men — and reimagine the destiny of that man. Reimagine what this desire focused on masculinity could mean, what it could inspire, and who the men who experience it could become.” James O´Meara som bland annat skrivit boken ”The Homo and the Negro: Masculinist Meditations on Politics and Popular Culture” publicerad på Counter-Currents och med Greg som redaktör har berört liknande tankar. Kritik mot bögnätverket har han kommenterat med ”why don’t you just F*** off and kill yourself? That way we won’t have to take care of you when the actual Revolution occurs”.

Greg förespråkar “homosexual pederasty” som civilisatorisk storhet

Redan 2002 argumenterade Greg i en artikel för en positiv syn på homosexualitet och ett pederast beteende: “intolerance of homosexuality is Jewish…Homosexual pederasty, which still remains a taboo in our culture, was widely practiced by the ancient Aryan peoples…Technically, the Greeks and others were not pedophiles, who pursue children, for they focused their attention on young men…there is no question that homosexual behavior was not only tolerated by ancient Aryan peoples, it was considered normal, in some cases even ideal…It is hard to maintain hateful Jewish attitudes toward homosexuality if one really understands and appreciates the greatness of classical pagan civilization.”

Nätverket finns i Sverige

Det är dags att lägga korten på bordet. Vi vet att det finns personer i Sverige som är med i den hemliga facebookgruppen, som enligt Greg själv består av bi- och homosexuella män. Många andra, som Fróði Midjord, Scandza Forums huvudarrangör, har hjälpt till med att lansera Greg med närstående som den öppet bisexuelle Millennial Woes, men med förhoppningsvis andra motiv. De har kanske sett mellan fingrarna, kanske inte riktigt förstått allvaret, kanske tyckt att det varit bekvämt att kunna hålla fram en allmän hedonism istället för ”moralism”, eller uppskattat en rent estetisk syn på politik. Det är i bästa fall naivt. Men nu är ursäkternas tid vara förbi – Liberalismen måste rökas ut.

Östeuropeisk dikeskörning

Lustigt nog har radikala element i Östeuropa varit med att hårdlanserat Greg. Kanske har ett lillebrorskomplex tagit överhanden när en vältalig amerikan, doktor och hela faderullan erbjudit sig att föreläsa. Dessa östeuropéer är på intet sätt förespråkare av en homosexuell livsstil men deras agerande får den konsekvensen. Jag förväntar mig att det inte återupprepas, alla måste nu betraktas som informerade, och att fortsätta erbjuda en plattform (utan att tydligt deklarera personerna syfte och utgångspunkt) innebär ett öppet försvar av en utlevd homosexualitet och en acceptans av ett bögnätverk som avancerar sina egna intressen och som försvarar att politiska arenor används för grooming av unga sökande män eller pojkar.

Ansvaret är ditt och mitt

Du och jag har ett personligt ansvar för om detta fortgår, och det ansvaret har vi både om vi försvarar eller förminskar vad som pågår, eller till och med är en del av och aktivt låter detta fortgå. Riskmiljöer måste minimeras, personer som utnyttjar sin ställning måste exponeras. Allt annat vore oacceptabelt.

Jag tar gladeligen en debatt eller publicerar ett genmäle, för denna fråga måste redas ut i grunden, nu på en gång.

Patrik Forsén


Mer artiklar:

http://skandinaviskfrihet.se/natverk-av-pederaster-avslojat-inom-alt-right/
http://skandinaviskfrihet.se/nazistbogarna-den-nya-harskarklassen/
https://www.altnorden.se/2019/02/21/vita-pillret-75-huvita-pillret-gast-jared-taylor/ (ca 105 min in)
https://trad-news.blogspot.com/2019/02/free-at-last-greg-johnson-finally.html
https://www.nordfront.se/hemlig-inspelning-avslojar-bognatverk-inom-alt-rightrorelsen.smr