Tysthetens kultur möjliggör övergrepp

0

De som vill hyscha vad alla vet skapar en tysthetens kultur som är en ideal miljö för sexuella predatorer. Otaliga är de exempel i historien där avancerandet av ett homosexuellt nätverk har använts till att förstöra goda krafter inifrån.

Bögnätverket har haft förödande konsekvenser

Carlbergska stiftelsen är ett närliggande svenskt nationellt exempel som råkade ut för en sådan infiltration och kom att helt upplösas. Katolska Kyrkan har utsatts och med katastrofala efterdyningar. Vi har Cambridge four som låg bakom mord på mord på engelska agenter, RFSU/RFSL dominerar svensk skolundervisning, exemplen är otaliga. Angreppen mot vår civilisation sker i första hand på det moraliska planet, exempelvis legaliserade kommunisterna homosexualitet efter revolutionen i Ryssland, Väst krossades moraliskt och kulturellt först, därefter kom massinvandringen.

Kravet på öppenhet om de egna idéerna

Det är uppenbart inte idéer som förenar inom delar av ”rörelsen” utan identifikationen med varandra. Allsköns märkligheter har accepterats genom åren, enbart för att en person på något sätt ingår i gruppen. Inte minst den nu aktuella frågan om promotande av en homosexuell livsstil och pederast beteende. Vi kommer bekämpa detta. Om någon vill företräda en liberal, pederastbejakande ideologi så fine – men var ärlig med det. Och ge de som deltar i sådana aktiviteter en möjlighet att ta ställning till det hela.

Vi måste bekämpa tysthetens kultur

Låtsas inte om att ni på något sätt är på vår sida eller att vi borde skydda er och ert beteende eller idéer. Denna attityd är utmärkande i en tysthetens kultur som är själva grunden för att möjliggöra övergrepp. Vi måste kunna förvänta oss att ha en öppen och fri debatt. Inget hyschande, eller hymlande, det är det som möjliggör miljöer där övergrepp kan ske och det är så subversion inifrån sker.

Problemet är det dolda och det subversiva

Notera gärna att allt vi skrivit har varit offentligt tillgänglig information, men personer är inte beredda att agera på det eller låtsas som om att denna information inte finns. Greg Johnson förespråkar acceptans för en homosexuell livsstil i sina texter och har beskrivit homosexuell pederasti som en ”civilisatorisk storhet”, dessutom finns nu flera oberoende vittnesmål om groomingsituationer på politiska evenemang i denna miljö.

Vi har redan tidigare erbjudit att publicera genmäle eller ta en offentlig debatt. Erbjudandet kvarstår, för frågan måste redas ut.