Varför du ska bli aktivist!

0

Engagemanget som aktivist i Nordisk Ungdom drivs av en brinnande önskan och en aktiv strävan mot ett bättre samhälle. Ett samhälle där vi kan återfinna vår gemenskap och vårt sammanhang och tillsammans jobba mot ett och samma mål. Läs vad Kim Petrusson skrev redan för sju år sedan.

Jag har alltid intresserat mig för samhället omkring mig. De historiska skeendena som lett fram till idag, vilken roll vi spelar i den och hur framtiden kommer se ut. Politik och samhällsfrågor har alltid diskuterats livligt i vår släkt och därmed känner jag mig lyckligt lottad. Engagemang är alltid bättre än passivitet, oavsett övertygelser.

Kanske är det min egen släkts historia som gjort att ett nationalistiskt engagemang utkristalliserat sig hos mig, då personliga erfarenheter och öden alltid fungerat som ram för de diskussioner vi fört över kaffet och vetebullarna. Nu är det ingen märkvärdig historia i sig min släkt bär på, men den har likväl alltid funnits där och handlat om jorden som brukats, musiken som spelats och livsöden som berättats.

Att denna sociala ram helt ignoreras i dagens politiska offentliga samtal och arbete gör att det blir nödvändigt för mig att politisera min identitet, mina rötter och min framtid. Samhällsutvecklingen är inte bara något som angår mig som individ utan i högre grad kommer den angå kommande generationer. Dessa kommande generationer känner jag ett självklart ansvar för, lika självklart som jag känner ansvar för och inför mina nära och kära.

Mitt engagemang handlar om det som kallas socialt kapital, dvs i vilken grad individer i ett samhälle litar på varandra och ställer upp för varandra. Jag vill hjälpa till att öka det sociala kapitalet i Sverige och jag anser att detta inte kan göras på annan grund än på det gemensamma arvet. När vi har något gemensamt litar vi i högre grad på varandra. När vi känner igen oss själva i de människor runt omkring känner vi samhörighet och gemenskap utan att detta behövs påtalas. Denna gemenskap handlar inte bara om vilket jobb man har eller hur mycket pengar man har. Den går djupare eftersom vi delar samma historia och förhoppningsvis samma framtid.

Jag vill arbeta för ett samhälle där alla har sin specifika uppgift och respekteras för detta, men att vi tillsammans jobbar mot samma mål; vårt samhälles utveckling. Det är vad mitt engagemang handlar om, och därför gick jag med i Nordisk Ungdom.

Kim Petrusson 

[Artikeln publicerades ursprungligen 10 oktober 2011 på Nordisk Ungdoms kampanjsajt för “bli aktiv”.]

 

In memoria:

Till minne av Kim