Länge leve martyrskapet

1

Argumentationens tid är förbi för att påverka vår samtid, detta ser vi på dagens usla människa.

Tron på att spridning av sanningsinformation kommer rädda vårt folk är naivt, inte minst idag. Majoriteten av det svenska folket har alltid varit emot massinvandringen. Försöken att ändra invandringspolitiken var aldrig ett opinionsproblem, det var ett karaktärsproblem. Människor läser inte böcker längre, de kan inget om vår historia förutom någon vriden föreställning om Andra världskriget och kolonialismen.

Det finns hundratals synonymer till ordet sex, såsom påsatt och ligga. Vi gjorde det betyder att vi hade sex, själva görat är sex (Hedonismens tidevarv). Orden idag är blask, kärlek betydde förr att man önskade någon väl, idag är det synonymt med ett engångsligg. Eftersom språket är försämrat så är vår förståelse försämrad, det är med språket man reflekterar. Våra argument sipprar av. I takt med denna degenerering, försämras människors möjlighet till att ens förstå vad vi pratar om.

Dagens twitterdebatter är inte hederlig politisk debatt, det är ett krig om totala förhållningssätt, betraktelsen av sig självt krigar mot varandra. “Nationalism” och “Vänster” är en fråga om vårt sammanhang och vision. Det är en ren och skär existentiell debatt. Denna vinner man inte med sakliga rapporter och bra filosofisk grund, det görs med att motståndaren upplever ett paradigmskifte. Detta paradigmskifte kräver mer eller mindre en intern personlig kris. Att vinna den uppgiften kräver uppoffring.

Det stämmer att “metapolitik” kan påverka en minoritet. När jag började sökandet kände jag mig förvirrad och utlämnad i denna nihilistiska avgrund. Därför sökte jag intellektuell stimulans och tillslut ändrade jag min världsåskådning. Men det är naivt att tro att majoriteten av människor gör denna sökan eller ens förstår vad vi håller på med.

Det finns ett exempel i historien på när argumentationens tid var förbi, apostlarnas kamp i det dekadenta Rom efter Kristus död på korst. De offrade sina liv i blod mot en tyrannisk stat och detta fick människor att förstå att dessa herrar var på riktigt. Blodets argumentation vann, det fick en hel kontinent att ändra världsuppfattning på bara några århundranden.

De varmaste platserna i helvetet är reserverade för de som i tider av stora moraliska kriser behåller sin neutralitet – Dante Alighieri

Kamprad