Nordisk Ungdoms syn på demokrati

1

Den opposition som i Sverige ifrågasätter den rådande invandringspolitiken får snabbt se sig stämplad med en rad olika epitet. Sverigedemokraterna kallas av Sveriges statsminister Stefan Löfven för en ”nyfascistisk” organisation och etiketter som ”rasister” och ”nazister” används i debatten i meningslösa försök att stämpla oss Sverigevänner som någonting otäckt och hemskt. I själva verket är det tvärtom, det är vi som står upp för den demokrati och yttrandefrihet vi sägs ha och vi förstår att problem måste kunna diskuteras öppet utan att debattmotståndare eller politiska organisationer angrips med nedvärderande termer med syftet att tysta deras åsikter.

Nordisk Ungdom vill, förutom att värna om den demokrati och yttrandefrihet vi har idag, även fördjupa det medborgerliga inflytandet. I vår idégrund står det:

”Vi anser att en genomgående omstrukturering av det politiska systemet är nödvändig, där beslutsfattandet flyttas närmare medborgarna enligt den ordning som rådde innan de stora politiska centraliseringarna. En viktig del i det avseendet är utökad direktdemokrati samt personval på lokal och regional nivå.” 

Vi arbetar alltså för en utökad demokrati, där en förändring av dagens stela parlamentariska system förändras till förmån för ett starkare medborgerligt inflytande:

”Alla människor har i grunden något att tillföra samhällsutvecklingen, dock är identifieringen med det egna sammanhanget avgörande för förmågan att bidra. Ett samhälle som inte verkar för förening av sina inneboende delar verkar för sin egen upplösning.”

Våra politiska motståndare kommer att fortsätta att kalla oss för olika saker, precis som mobbaren på skolgården. Det är i grunden ett uttryck för demokratiförakt och det föraktet delas tyvärr idag av alla partier i riksdagen, Sverigedemokraterna undantagna. Därför är Sverigedemokraternas* framgångar så viktiga för svensk demokrati, någon måste bryta igenom den politiska oligarkin och utropa att kejsaren faktiskt är naken. Bara då kan vår demokrati räddas.

Patrik Forsén

[artikeln är ursprungligen publicerad på Patrik Forséns blogg den 11 december 2014]

* Eller den som faktiskt är beredda att ta upp facklan och utropa att kejsaren är naken.

Buuhu Nordisk Ungdom vill avskaffa de politiska partierna