Buuhu Nordisk Ungdom vill avskaffa de politiska partierna

1

Nordisk Ungdom beskriver i sin idégrund att de politiska partiernas ska avskaffas. Istället är det enskilda människor som ska få förtroende att företräda medborgarna. Orsaken till det är att partierna bidrar till dolda maktstrukturer där utkrävande av ansvar försvåras.

Ibland görs tafatta försök av någon vänsterbliven journalist att förklara vilka hemska åsikter Nordisk Ungdom står för. En fråga som då ofta kommer upp är att Nordisk Ungdom ”vill avskaffa de politiska partierna”, det hävdades bland annat när Alexander Bengtsson, Expos våldtäktsanklagade medarbetare, gästade Sveriges Radio som expert.1

Genom att lyfta fram denna mening vill elitens försvarare insinuera att Nordisk Ungdom är motståndare till demokrati och förespråkare av någon form av diktatur. Att de gör så är möjligen taktiskt riktigt men från ett strategiskt perspektiv underminerar de sin egen trovärdighet, folk är inte helt dumma i huvudet och elitens lögner börjar skingras.

Nordisk Ungdom vill inte förbjuda partier som sådana utan föreningsfrihet ska råda men det politiska systemet, alltså vem du röstar på, ska rensas från de politiska partierna. Det är ett av många steg som bör tas för att hitta politiker som är beredda att axla ett eget personligt ansvar.

Politikerna gömmer sig bakom partierna, ingen är ansvarig längre. Det är samma i statens institutioner där ansvar fördelas på en kollektiv grå massa av karriärister och opportunister. Träsket måste dräneras och det är det dessa ”experter” och ”journalister” är så rädda för. De agerar i egen sak! I ett sundare samhälle hade de varit tvungna att visa på i alla fall ett uns av kunskap på de områden de får betalt att vara experter för.

Björn Herstad

 

Från Nordisk Ungdoms idégrund:

”Vi anser att en genomgående omstrukturering av det politiska systemet är nödvändig, där beslutsfattandet flyttas närmare medborgarna enligt den ordning som rådde innan de stora politiska centraliseringarna. En viktig del i det avseendet är utökad direktdemokrati samt personval på lokal och regional nivå.

Ytterligare ett led i denna decentralisering är avskaffandet av politiska partier som plattform. Partibildningar leder till en abstraktion av maktutövningen och att osunda eliter bildas. Det är en felaktig form för politiskt arbete vilket leder till skendebatter och ansvarsflykt. Den politiska arenan ska beträdas genom konkret, samhällsnyttig förtjänst och vara ett verktyg för gemensam utveckling, inte för utopiers förmenta förverkligande eller för enskildas maktbegär.”

 

Ref:

1) https://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=1650&artikel=6136845