Nationalsocialismen är falsk!

21
Franska Revolutionen, Stormningen av Bastiljen 1789

De som deltar i den offentliga svenska debatten saknar fullständigt intellektuell hederlighet när det kommer till att diskutera nationalsocialismen. Det vet vi, men fiendens fiende är inte alltid vår vän. Även idéer som den nya eliten angriper kan bära på betydande defekter eller vara rakt igenom falska och långsiktigt skada oss och de samhällen vi faktiskt vill rädda. 

Nationalsocialismen gör anspråk på att vara en komplett världsåskådning. Låt oss anta en välvillig initial tolkning och konstatera att utgångspunkten för ideologin i fråga är kärlek till det egna folket. Kärlek till sitt folk är en del av den naturliga ordningen, det är naturligt att man har en större gemenskap, kärlek och närhet till människor med liknande ursprung, kultur, utseende samt värderingar. Det är inget konstigt och något i grunden positivt. Det kan i mångt och mycket jämföras med synen på den egna familjen. Att något är en del av den naturliga ordningen innebär inte att det kan lyftas fram som ett värde som helt dominerar allt annat.

Nationalsocialismen är baserad på evolutionen
Evolutionen är en deterministisk världsåskådning som säger att den starke kommer  att utrota de svagare. En högre strävan för människan saknas. Du kan givetvis kämpa och försöka påverka denna kamp, men det finns inte en högre mening till varför du ska göra det. Den starke eller bäst lämpade kommer alltid vinna och det är det som är det viktiga. Kampen blir reducerad till en ren överlevnadsfråga. Evolutionen om den nu existerar som det beskrivs är något slumpartat utan mål.

Nationalsocialismen saknar eviga värden
Nationalsocialismen utgår från materien, från biologin, vi har alltså att göra med en materialistisk idé. Den tror inte på rätt och fel som något objektivt sant, istället gäller djungelns lag. Moral och etik har i nationalsocialismen inget med sanning att göra, val av moral är istället en taktik för rasens överlevnad. Vad som är gott i sig är helt värdelöst om rasen kunde frodas utan den. Om vi inte vet vad rätt och fel är kan vi aldrig identifiera när vi går framåt eller bakåt eftersom grunden till att vi kämpar saknas. Utgångspunkten “rasens överlevnad” är helt ointressant om rätt och fel inte existerar. Personen som vill utrota rasen eller som bara vill gynna sina egna gener har precis lika bra grund som nationalsocialisten eftersom frågan har blivit subjektiv, personlig. Materia kan aldrig vara ett eget högre värde, materia bär inte på en egen moral.

Nationalsocialismen säger sig vara underkastad vetenskapen
Om det är vetenskapen som är det väsentliga så bör den vara fokus snarare än folket. Nationalsocialister bör också därmed alltid vara beredda att förkasta alla sina idéer om uppdaterad vetenskap skulle komma med en ny tes om hur människan fungerar, något som få nationalsocialister skulle vara beredda att göra. Det uppstår även många problem om hur man ska veta vilken vetenskap som är vettigt utförd och vilken som inte är det. Det är i slutändan ett orimligt förhållningssätt. Det är inte självklart exakt hur rasen ska gynnas då det även finns socio-biologer som vill “förbättra” människan med både genmodifiering och avelsprogram men frikopplat någon tanke om specifik ras.

Nationalsocialismen är socialistisk
Socialisterna har använt staten till olika former av resursomfördelning och med det slagit sönder det organiskt framvuxna lokalsamhället. Det är inte statens uppgift eller ens rätt att lösa dessa problem då det är mycket effektivare och godare att lösa det lokalt. När staten tar över dessa områden så ersätter man lokalsamhället och familjen. När dessa viktiga beståndsdelar försvinner så leder det till rotlöshet. Istället för att samarbeta med sina grannar om ett problem uppstår, så behöver du ringa den centraliserade socialtjänsten. Resursfördelning är även motsägelsefull mot evolutionen då det saktar ner och försvagar den starkes rätt. 

Nationalsocialismen är en skrivbordsprodukt utan förankring i vårt arv
Nationalsocialismen är ett modernistiskt haveri format av upplysningstidens försök att ersätta det organiska och naturliga. På så sätt är den också ett hot mot den västerländska civilisationen. Objektiva värden sopades bort och vetenskapen gjordes om till tro. Kort och gott är nationalsocialismen en skrivbordskonstruktion precis som kommunism och liberalism och behöver därför avfärdas.

Kamprad

 

Läs mer:

Till universalismens försvar

NMR:s intellektuella haveri