Den kristna tron gör dig till en bättre man!

0

Religion är inte längre en del av en majoritet av svenskarnas vardag. Vi firar kristna högtider och lever delvis i en kultur som är uppbyggd av den kristna tron men mycket mer än så är det få som har med kristna tron att göra. Vi ber inte, går sällan till kyrkan och lever inte enligt den kristna trons läror. 

Den katolska tron kom till Sverige redan  under sent 800-tal. Vi levde katolsk fram till 1500-talet när reformationen började ta form och det var förmodligen, med facit i hand, reformationen som lade grunden till att vi idag lever ett liv utan tro eftersom den kristna tron delades upp i flera olika grenar där man utan en klar ledare och ett styre kunde hitta på lite egna olika tolkningar vilket ledde till att tron urholkades och blev ovärdig.  

Den större delen av det utvalda folket ville inte tro på att Messias hade kommit för att återlösa världen. Många andra följde dock Jesus och hans apostlar och lyssnade på vad de hade att säga. De Jesustroende var noga med att göra klart att tron är universell och man välkomnade alla människor till den kristna tron. Universell eller allmännelig heter på grekiska katholikos. Alltså katolsk – katolska tron. 
Petrus blev utnämnd till kyrkans första överhuvud som skulle ta hand om och utveckla den katolska kyrkan. 
Matt. 16:18 ”Du är Petrus (klippan) och på denna klippa ska jag bygga min kyrka, och helvetets portar skola icke överväldiga henne”
Matt. 16:19 ”Åt dig skall jag giva himmelrikets nycklar. Allt vad du binder på jorden, det skall ock vara bundet i himmelen; och allt vad du löser på jorden, det skall ock vara löst i himmelen”

Det finns historiska bevis för att Jesus fanns, det finns vittnen som har sett hans mirakel och det ligger något gudomligt i en kyrka som växte så oerhört fort i hela världen men oavsett om du är troende eller inte så finns det mycket gott att hämta från den kristna tron och den katolska kyrkan för att man själv ska bli en bättre människa.

Ett utdrag ur den svenska Katolska katekesen från 1937 vittnar om detta: 

Kristlig dags- och levnadsordning

När du vaknar på morgonen så teckna dig genast med korsets heliga tecken och offra den nya dagen åt Gud. Är det tid att stiga upp, så gör det genast, och kläd raskt på dig! Tänk på Guds närvaro! Förätta därefter andäktigt och om möjligt knäböjande din morgonbön. Försumma den aldrig. Av Guds välsignelse beror allt. Förnya därvid varje gång föresatsen att bekämpa ditt huvudfel! – Bevista även på vardagarna den heliga mässan, om det är dig möjligt. Ingen tid är bättre använd.

2. Uppfyll flitigt och samvetsgrant ditt kalls plikter! Förnya ofta den goda meningen, i synnerhet om arbetet är hårt och tungt! Det skänker ny kraft och ökar själens nåd. Fly lättjan! Den är alla lasters moder. Bed och arbeta må vara ditt valspråk.

3. Sätt dig aldrig till bords utan att första bedja till Gud. Från honom kommer varje god gåva. Glöm ej heller tacksägelsen efter maten. Var vid själva måltiden måttlig och hovsam.

4. En kristen får även unna sig erforderlig vederkvickelse. Den skall skänka ny kraft och arbetslust. Håll också måtta i vederkvickelsen. Akta dig för förströelser, vid vilka Gud förorättas genom pliktförsummelse eller annat ont. Undvik farliga nöjen.

5. Var i umgänget med andra vänlig och förekommande. Akta dig särskilt för kärlekslöst och otillbörligt tal. En elak tunga skadar själen. Var försiktig! Var icke lättrogen!

6. Lidande och motgångar skall du tåligt bära. ”Den Herren älskar, den agar han” (Hebr. 12:6) Tänk på din Frälsares lidande, som han, ehuru oskyldig, tåligt bar för dina synder. Var undergiven under Guds vilja. Då skall din möda bliva en källa till den rikaste välsignelse och skall förvärva dig en outsäglig lön i himmelen.

7. Gå ofta och värdigt till botens och altarets heliga sakrament. Har du haft olyckan att begå en svår synd, så uppväck genast fullkomlig ånger och gå snart till bikt.

8. Låt det alltid vara dig särskilt angeläget att helighålla sön- och helgdagar. Försumma aldrig frivilligt den heliga mässan. Använd dess dagar till fromma och människovänliga gärningar.

9. Försumma aldrig att andäktigt bedja din aftonbön med samvetsrannsakan och sann ånger, innan du lägger dig till vila. Tänk därvid på ditt huvudfel. Är du särskilt trött, så bed en kortare bön, men andäktigt. Kläd så raskt av dig, tag vigvatten och sök att insomna under bön och fromma tankar.

Här får vi alltså lära oss att ta oss upp på morgonen med tanken om att vilja bekämpa våra fel. Vi får lära oss att uppfylla våra plikter och att arbeta hårt, att vara måttlig och uppföra oss, vila när vi behöver men inte lata oss.Vi lär oss också att vara trevlig och snäll, att tåligt bära våra motgångar, ångra det vi gjort fel, hjälpa andra människor och avsluta dagen med att rannsaka oss själva.

Det låter onekligen som ett recept för att bli en bättre människa.

Det finns två andra viktiga delar av den katolska tron som vi kan ta till oss för att bli bättre människor. De sju dygderna och de 10 budorden.

De sju dygderna är motsatser till de sju dödssynderna. Det är alltså sju dygder som vi kan implementera i våra liv för att bli bättre män.

Ödmjukhet (motsats till högmod)

Generositet (motsats till girighet)

Kyskhet (motsats till lust)

Medmänsklighet (motsats till avund)

Måttfullhet (motsats till frosseri)

Tålamod (motsats till vrede)

Flit (motsats till lättja)

De 10 budorden är enkla regler som gör oss gladare, bättre och skyddar oss från att skada andra.

Du skall inte ha andra gudar vid sidan av mig

Du skall inte missbruka Herrens, din Guds namn. 

Tänk på att hålla sabbatsdagen helig

Visa aktning för din för och din mor.

Du skall inte dräpa

Du skall inte bedriva okyskhet

Du skall inte stjäla

Du skall inte vittna falskt mot din nästa

Du skall inte ha begär till din nästas hustru

Du skall inte ha begär till din nästas ägodelar

Av de sju dygderna och de 10 budorden lär vi oss hur vi ska leva och vad vi ska akta oss för och när man jämför dem så hänger de i mångt och mycket samman. Det finns ett genomgående gott tema i den katolska tron för att vi ska bli bättre människor och för att vi inte ska gå i fällor som kan skada oss själva eller de runt omkring oss.

Avslutningsvis så bör kyrkan i sig nämnas. Kyrkan kan verkligen vara en helt underbar plats. Det är något speciellt med att komma in i en kyrka, sätta sig på en bänk och bara titta på allt vackert som finns där. Målningar, ikoner, altare och tavlor blandat med tystnad och lugn gör verkligen tiden i kyrkan till en helig stund. En stund för att ladda batterierna, tänka igenom svåra beslut och få en paus från all vardaglig stress. 

Kevin Eriksson