Till universalismens försvar

Idag är bristen på bildning påtaglig. Det är en medveten strategi från våra motståndare – att förstöra vår civilisations grundvalar. De gör oss omedvetna…