Till universalismens försvar

4

[cmsmasters_row data_shortcode_id=”rn5xti7uk” data_padding_bottom_mobile_v=”0″ data_padding_top_mobile_v=”0″ data_padding_bottom_mobile_h=”0″ data_padding_top_mobile_h=”0″ data_padding_bottom_tablet=”0″ data_padding_top_tablet=”0″ data_padding_bottom_laptop=”0″ data_padding_top_laptop=”0″ data_padding_bottom=”50″ data_padding_top=”0″ data_bg_parallax_ratio=”0.5″ data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center” data_color=”default” data_bot_style=”default” data_top_style=”default” data_padding_right=”3″ data_padding_left=”3″ data_width=”boxed”][cmsmasters_column data_width=”1/1″ data_shortcode_id=”g651il5q1e” data_animation_delay=”0″ data_border_style=”default” data_bg_size=”cover” data_bg_attachment=”scroll” data_bg_repeat=”no-repeat” data_bg_position=”top center”][cmsmasters_text shortcode_id=”2fpl7yhge” animation_delay=”0″]

Idag är bristen på bildning påtaglig. Det är en medveten strategi från våra motståndare – att förstöra vår civilisations grundvalar. De gör oss omedvetna och till och med främmande inför det vi tidigare byggde vårt samhälle på. Universalismen är en sådan fråga.

Låt oss börja med världens skapelse. Oavsett vad du tror: att Gud skapade världen, att ingenting blev ett gasmoln och exploderade eller att Ymer dräptes så måste ett! (1!) alternativ vara rätt, flera olika sinsemellan uteslutande svar kan aldrig vara rätt. Zulus, japaner, eller svenskar lever i samma värld och den har skapats på ett enda sätt. Det är ett föraktfullt hån mot vårt förnuft att hävda att skapelsen är subjektiv och beroende på vem du är eller var du bor.

Den västerländska civilisationen började resa sig ur de historiska dimmorna med den grekiska filosofin och deras strävan att nå sanning. Vi ser idag istället subjektivismens utbredande inom alla områden, du anses kunna välja ditt kön för du är tydligen inte bunden av biologiska eller historiska omständigheter. Men vi kan lätt konstatera att en man är en man och en kvinna är en kvinna för det finns objektiva kriterier att ta hänsyn till som är giltig i alla tider och över hela världen. Oberoende av vad den enskilda personen i frågan identifierar sig med eller tror på så spelar det inte någon roll. Du är det ena eller andra och hävdar du motsatsen är du helt enkelt antingen lögnaktig eller tragiskt förvirrad.

Objektiva sanningar är sanna för alla människor, alla folk och i alla länder.

Objektiva sanningar är sanna för alla människor, alla folk och i alla länder. Sanningen tillhör inte ett visst folk, en viss ras eller en enskild individ. Det är inget att skämmas över att anse detta, det är en civilisatorisk uppgift som givit en livsgnista till vår civilisation. Missionärer, vetenskapsmän och upptäcktsresande gav sig ut i världen och gav många gånger exempel på en sådan anda.

Men var sak på sin plats. Säg att det är faderns primära uppgift att försörja familjen, så innebär det inte att det är alla fäders plikt att försörja alla familjer. Klokskap, närhetsprincip och respekt för den naturliga ordningen ger en balans när universella sanningar omsätts i en politisk praktik. Du finns i ett givet sammanhang och detta sammanhang ger dig vissa plikter och friheter. Du svävar inte fritt obunden av ett givet sammanhang.

Det är också viktigt att skilja mellan ett kulturellt uttryck såsom olika konstföremål, eller vissa sätt att klä sig, eller vissa sätt att organisera det lokala ekonomiska livet, det kan vara många saker som inte berör den moraliska ordningen. En djup respekt bör vara första instinkten vid mötet med kulturella uttryck. Olika folk och kulturer har formats på ett visst sätt. Men i det ögonblick ett påstått kulturellt uttryck motsätter sig den moraliska ordningen är de inte längre önskvärda och det är en skyldighet att förändra dessa.

För oss är således det största problemet att Sverige och Europa blöder […] Det är där vi måste börja, det är där vi har vår kamp!

För oss är således det största problemet att Sverige och Europa blöder, andligt, kulturellt, intellektuellt, moraliskt, materiellt och fysiskt. Vårt kära Väst ger idag uttryck för en korrupt, svag och intellektuellt ohederlig kultur. Det är där vi måste börja, det är där vi har vår kamp!

Björn Herstad

[/cmsmasters_text][/cmsmasters_column][/cmsmasters_row]