Author: Björn Herstad (Björn Herstad)

Start Björn Herstad
Big Data, AI och kreativ förstörelse 
Inlägg

Big Data, AI och kreativ förstörelse 

Vi står nu inför de största ekonomiska och sociala förändringarna sedan industrialismens införande och det pågår inte ens en debatt om det hela. Menar vi allvar med att vi vill se en social ekonomi som står i människans tjänst och inte kapitalets, partiets eller teknologins måste vi ändra på det och adressera dessa frågor.  I...

Yttrandefriheten som försvann
Inlägg

Yttrandefriheten som försvann

Med inte mindre än 107 åtalspunkter går JK fram mot Nordiska Motståndsrörelsens tidning Nordfronts tidigare ansvarige utgivare. Det är uppenbart att åtalet syftar till att stävja politiskt arbete och en fri politisk diskussion, bland annat då delar av åtalet berör åtalspunkter från gammalt material som redan varit föremål för genomgång av JK. Senaste året har...

Slaveri under islam?
Inlägg

Slaveri under islam?

Vad folk lätt missar är att det kan bli mycket värre, vilket både nutida och historiska exempel visar och dessa är öden ingen förtjänar. Unga svenska pojkar och flickor kan växa upp i en mycket tuffare verklighet än vi ens vågar tänka oss. Det som är svårt att greppa är dock att en tänkt extrem...

Valanalys: Socialdemokraterna – en folkrörelse eroderar
Inlägg

Valanalys: Socialdemokraterna – en folkrörelse eroderar

Socialdemokraterna gjorde ett katastrofval, sett till allt utom till deras läge i opinionen det senaste halvåret. Den folkröresle som tidigare partiet hade har helt enkelt eroderat och kvar klänger sig en tärande politisk klass fast. Det tåls att fundera runt socialdemokraternas starka prestation i slutskedet av valet, troligen är det både mobiliserade av invandrargrupper med...

Inlägg

Vår AFS analys från 14 mars (OBS viktig text i artikeln)

Aktivister från Nordisk Ungdom och Mynttorgsaktivisterna har slitit hund i denna valrörelse. Med blod, svett och ett leende har vi gett av vår tid för Alternativ för Sverige. Det gjorde vi med glädje för vi vet att det är kampen i sig själv som formar oss till bättre människor. Vi är här för att fortsätta att kämpa...

Inlägg

Öppet brev till kardinal Anders Arborelius

Kyrkan har utsatts för en infiltration av ett rovgirigt bögnätverk, understött av kommunistiska aktivister. Det finns ett stort antal böcker, rapporter och vittnesmål om det hela. Detta har varit känt under många år. Den som förnekar försvarar det oförsvarbara!  Fader Robert Altier är en amerikansk präst som i den länkade filmen modigt predikar om infiltrationen i Kyrkan och behovet av en rening,...

Ett homosexuellt helvete
Inlägg

Ett homosexuellt helvete

What sets gay culture apart from straight culture is the belief that early sex is good and beneficial, and the sure knowledge […] that the only way to produce another homosexual is to provide a boy with sexual experiences BEFORE he can be “ruined” by attraction to a girl.* Orden är Moira Graylands, författare till...

Ärkebiskop: “Påven måste avgå!” [Bland bögar och liberaler – Vi har rapporten]
Inlägg

Ärkebiskop: “Påven måste avgå!” [Bland bögar och liberaler – Vi har rapporten]

Media hyllade med buller och bång valet av påve Franciskus. En ny tid, en öppnare och liberalare kyrka utlovades. Skandalerna har sedan dess kantat hans regeringstid och nu kommer kanske dödsstöten. Den påvliga nuntien (vatikanens ambassadör) i USA skriver i en rapport om påvens stöd till och skydd av kardinaler som lever som homosexuella och...

Buuhu Nordisk Ungdom vill avskaffa de politiska partierna
Inlägg

Buuhu Nordisk Ungdom vill avskaffa de politiska partierna

Nordisk Ungdom beskriver i sin idégrund att de politiska partiernas ska avskaffas. Istället är det enskilda människor som ska få förtroende att företräda medborgarna. Orsaken till det är att partierna bidrar till dolda maktstrukturer där utkrävande av ansvar försvåras. Ibland görs tafatta försök av någon vänsterbliven journalist att förklara vilka hemska åsikter Nordisk Ungdom står...

Politiska fångar?
Inlägg

Politiska fångar?

Just nu kliver en större skara unga män från bland annat Nordisk Ungdom in i rättssalen, åtalade för att ha framfört en åsikt, åtalade för att ha haft modet att stå upp mot ett enat och fientligt etablissemang. Åtalade för att ha kritiserat det mest omhuldade jippot den svenska staten kan uppbåda – Gaypride! Det...