Kategori: Fokus

Lansering av Blå Korset – solidaritet på riktigt!
Inlägg

Lansering av Blå Korset – solidaritet på riktigt!

PRESSMEDDELANDE: Vi ser pensionärer och barnfamiljer som inte har råd med en normal tillvaro och hemlösa är idag en del av gatubilden. Ökande otrygghet sprider sig i takt med att staten flyttar fokus från att hjälpa sina egna medborgare. För att motverka den utvecklingen har vi startat Blå Korset. Blå Korset är en social hjälpverksamhet...

Kristna och den patriotiska frågan
Inlägg

Kristna och den patriotiska frågan

Vid första anblicken kan patriotism tyckas vara en fråga av sekundär betydelse, blott en distraktion. Vår högsta lojalitet är trots allt till Guds rike och vi har redan fullt upp. I arbetet med att återställa en vanhelgad liturgi, rädda en katolsk uppfostran och stå pall under den nuvarande påvens styre så tycks lekmannen som vill...

Inlägg

Att sluta vara homosexuell

Kan man sluta vara homosexuell? Internationellt, utanför den svenska ankdammen, finns det psykologer som faktiskt jobbar med att hjälpa personer att överkomma homosexualitet. Dr. Joseph Nicolosi var en av dessa som framgångsrikt erbjöd vad han benämnde “Reparative Therapy” fram tills hans död 2017. Hans tes är att homosexualitet är en identifikation och kan därför ändras,...

Dackeinstitutet bjuder in till konferens: Naturrätten och dess fiender
Inlägg

Dackeinstitutet bjuder in till konferens: Naturrätten och dess fiender

Den 6 oktober anordnar Dackeinstitutet en konferens på temat Naturrätten och dess fiender. Föreläser gör fader Håkan Lindström från Sankt Pius X:s prästbrödraskap och historikern Niklas Andersson. Inträde 200 kr, middag ingår i priset. För mer information och anmälan, hör av dig till info@dackeinstitutet.se _________________________________________________________ Dackeinstitutet är ett partipolitiskt obundet kristet och konservativt idéinstitut. Institutets verksamhet ...

Kommuniké: Skandinaviska Förbundet presenterar sitt missionsdokument
Inlägg

Kommuniké: Skandinaviska Förbundet presenterar sitt missionsdokument

Arbetet i Skandinaviska Förbundet är framförallt fokuserat kring en rent idéburen verksamhet, men också att leda och stötta verksamheter som vi ser som positiva krafter. Under senare tid har speciellt ett projekt stått ut framför andra. Det har varit oerhört inspirerande att följa Mynttorgsaktivisterna och deras informationskampanjer, men det som har stått ut är deras...

Inlägg

Kontraperspektiv #6 – Männerbund

Vi diskuteras Männerbund: historisk bakgrund, vad är egentligen grejen, hur och varför ska de byggas osv. Männerbund är en möjlig väg framåt men dessa måste förstå att de är till för något högre än de själva, att bistå i upprättandet av en moralisk och social ordning. In och lyssna på #6 av Skandinavisk Frihets fördjupningsprogram...

Den grå verkligheten kallar!
Inlägg

Den grå verkligheten kallar!

Äntligen är det här valet över. Borta är alla feberheta drömmar och förhoppningar och utanför mitt fönster har världen återgått till grå och regnig höst. Konkret verklighet. Det här är något som inträffar varje valår och det är givetvis poängen. Utan det här skådespelet skulle demokratin knappast överleva och dess magi är uppenbart oerhört smittsam....

Valanalys: Socialdemokraterna – en folkrörelse eroderar
Inlägg

Valanalys: Socialdemokraterna – en folkrörelse eroderar

Socialdemokraterna gjorde ett katastrofval, sett till allt utom till deras läge i opinionen det senaste halvåret. Den folkröresle som tidigare partiet hade har helt enkelt eroderat och kvar klänger sig en tärande politisk klass fast. Det tåls att fundera runt socialdemokraternas starka prestation i slutskedet av valet, troligen är det både mobiliserade av invandrargrupper med...

Inlägg

Vår AFS analys från 14 mars (OBS viktig text i artikeln)

Aktivister från Nordisk Ungdom och Mynttorgsaktivisterna har slitit hund i denna valrörelse. Med blod, svett och ett leende har vi gett av vår tid för Alternativ för Sverige. Det gjorde vi med glädje för vi vet att det är kampen i sig själv som formar oss till bättre människor. Vi är här för att fortsätta att kämpa...