Patrik Forsén: Nu behövs vi som mest!

0

Så går 2018 mot sitt slut och i och med det även Skandinaviska Förbundets första verksamhetsår. Lanseringen av Skandinaviska Förbundet har för mig och flera andra inneburit en formalisering av vårt arbete de senaste åren. Jag lämnade officiellt Nordisk Ungdom 2015 och fungerade efter det främst som rådgivare till organisationen, med ett och annat inhopp på aktivistscenen naturligtvis.

Skandinaviska Förbundets bildande kom sig naturligt, då flera av oss blivit äldre, bildat familjer och sist men inte minst önskade bredda vår tidigare verksamhet. Att bygga upp, eller understödja, flera olika verksamhetsgrenar är naturligtvis inte något som görs i en hast, men vi har insett nödvändigheten av ett långsiktigt arbete i en tid som oftast är allt annat än just långsiktig. Idag är det tvära, snabba kast som gäller, något vi också måste lära oss att förstå och dra nytta av. Det står helt klart att den framväxande Sverigevänliga rörelsen behöver stadga och stabilitet, något som oftast saknas. Samtidigt har människors beteendemönster ändrats radikalt sedan introduktionen av smarta telefoner. Alla typer av politiska organisationer över hela västvärlden tappar andelen aktiva. I Sverige verkar ingenting ersätta de stora folkrörelserna, utom möjligtvis isolering och ensamhet (eller påhittad social samvaro på diverse sociala medier).

Det är just i den här tiden som vi behövs som mest, vilket vi också visade när protesterna på Mynttorget drog igång tidigare i december. Precis som Skandinaviska Förbundet understödjer våra olika verksamhetsgrenar som bl.a. Nordisk Ungdom och Blå Korset, understödjer vi som helhet den Sverigevänliga rörelsen. Vi har i många år samlat både den praktiska och teoretiska erfarenheten och kunnandet som utgör en nödvändig stöttepelare till en framväxande rörelse.

Det är också därför som vi angrips så hårt av våra politiska motståndare, som gör allt för att stämpla oss med de vanliga utslitna epiteten. Deras taktik lyckas tyvärr alltför ofta, vilket antagligen under de kommande åren kommer att vara ett av huvudskälen till en eventuellt utebliven framgång för vår sak. Det är dock något du kan göra något åt! Du kan vägra gå i den korrupta elitens ledband. För vår egen del kommer vi steg för steg bygga upp en rörelse som förändrar samhället till det bättre, där vi uppmuntrar både unga och vuxna till att hjälpa till här och nu.

Även på det personliga planet har 2018 inneburit många förändringar. I augusti blev vår familj välsignade med vårt fjärde barn och förutom de ständigt pågående renoveringarna i hemmet så återupptog jag under året även mina studier. Detta, samtidigt som jag fortfarande förvärvsarbetar på heltid, gör att tiden inte alltid räcker till i den utsträckning som jag skulle önska. Samtidigt så sporrar våra framgångar mig till att lägga i ännu en växel. För sanningen är ju den att vi inte har något val. Jag kan inte med gott samvete överlämna den här världen åt mina barn.

Varma julhälsningar,

Patrik Forsén
Ordförande Skandinaviska Förbundet