Author: Carl Oscar Andersson (Carl Oscar Andersson)

Start Carl Oscar Andersson
Kort om Tänkare och Kritiker
Inlägg

Kort om Tänkare och Kritiker

En sammanhållen uppfattning om historien och om världen överhuvudtaget, sådan den är och har varit – och i utopistens ögon, sådan den kan bli – tillhör i första hand Tänkarens domän. Tänkaren står i motsats till Kritikern, som saknar en enhetlig uppfattning om världen och som hellre blickar mot dess enskildheter. Likt postmodernisten är Kritikern upptagen med den...

Staten, samhället och geopolitiken
Inlägg

Staten, samhället och geopolitiken

Vår statsmodell föregicks historiskt av andra former av mänskligt samliv, där småskalighet och avskildhet utgjorde ledord. Idag är det närmast otänkbart att separera tankar om samhället från tankar på staten. Staten betraktas idag som ett verktyg för att reda ut missförhållanden i samhällslivet. Statens ofrånkomligt expansiva karaktär innebär dessvärre att den också tenderar att försöka reda ut missförhållanden som...

Rätten till ordning och lag
Inlägg

Rätten till ordning och lag

FN:s deklaration om människans rättigheter utfäster bland annat att: ”var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet” (artikel III). Deklarationen innehåller flera upprepningar, men omnämnandet av rätten till personlig säkerhet är tydlig. Hur kommer det sig att denna rättighet hamnat i skymundan, i en tid där det jämnt och ständigt skanderas kring...

Skandinavismens historiska felsteg
Inlägg

Skandinavismens historiska felsteg

Vår del av världen håller på att passera en tunn flaskhals; många kommer stryka med genom den farliga passagen, men de som kommer igenom och som får ta del av de fina förutsättningarna på andra sidan, kommer ha den ärorika möjligheten att bygga upp ett nytt autentiskt samhälle, troget folket, traditionen och kulturen.

Folkrörelser och det Organiska
Inlägg

Folkrörelser och det Organiska

I en ny tid måste nya vitala folkkrörelser växa fram. Rörelser som gör konkreta saker, där vi steg för steg ersätter staten. Som individer är vi isolerade varför vi istället  måste försöka återbygga naturliga gemenskaper och hitta vårt individuella uttryck i en organisation eller  i en rörelse. På så sätt påbörjar vi skapandet av ett...

De troende nationerna
Inlägg

De troende nationerna

Från ett västerländskt perspektiv framstår Polen och Ungern som goda samtidsexempel på hur det alltjämt är möjligt att motstå till synes oundvikliga imperativ som globalisering och liberalisering. Detta utgör en värdefull insikt för de som lever i länder där passiv nihilism, kulturrelativism och modernitetsiver präglar det offentliga samtalet och de offentliga institutionerna. Mot bakgrund av...

Till minne av Kim
Inlägg

Till minne av Kim

På förmiddagen i tisdags, den 30 januari, förolyckades en av mina mest älskade vänner, Kim Petrusson, i en arbetsplatsolycka i Hjällbo utanför Göteborg. Det har nästan gått en vecka, men chocken har fortfarande inte lagt sig. Vi skrev eller pratade med varandra varje vecka och det har alltid varit en självklarhet att kunna få tag...

Männerbund som handling
Inlägg

Männerbund som handling

Genom att återknyta till en tradition och högre idé ges männerbundet ett sammanhang, något som kan ge svar på den ständiga frågan: varför? Varför gör vi detta, varför spelar det någon roll – varför ordning och inte kaos?