Author: Björn Herstad (Björn Herstad)

Start Björn Herstad
Hedra kvinnan på kvinnodagen!
Inlägg

Hedra kvinnan på kvinnodagen!

Idag är det 8 mars och internationella kvinnodagen. Dagen instiftades ursprungligen av socialister med det uttalade syftet att genom kvinnlig rösträtt avancera en socialistisk agenda. Med tiden har olika feministiska och liberala agendor sammanvävts och i för det mesta har dagen använts för att angripa kvinnan och det kvinnliga. Man har velat bryta ner kvinnan...

Nazistbögarna – den nya härskarklassen
Inlägg

Nazistbögarna – den nya härskarklassen

Det har diskuterats huruvida det pågår en homosexuell infiltration av alt-högern, en diskussion som inom dessa kretsar övergått till en öppen konflikt. Jag har dragit mig lite för att ta upp frågan då den är mångbottnad med personliga, intellektuella och moraliska aspekter ofta sammanblandade. Diskussion är dock väldigt intressant eftersom den berör vad vi är,...

Rasskillnader och slaveriet
Inlägg

Rasskillnader och slaveriet

Det är stor skillnad mellan svarta och vita i USA avseende socio-ekonomiska faktorer såsom inkomst, splittrade familjer, dömda för brott m.m. Vänstern, speciellt i USA, för ofta fram det faktum att svarta tidigare var slavar och att det förhållandet ska förklara en stor del av dessa skillnader. Slaverit ska ha utgjort en historisk belastning, ett...

Att ta ansvar!
Inlägg

Att ta ansvar!

En riktigt bra ledarskapsbok är ”Extreme Ownership” av Jocko Willnk och Leif Babin. Båda författarna är tidigare officerare i Navy SEALS och veteraner från Irakkriget. I all ärlighet gör de varken mer eller mindre än att populariserar äldre militär doktrin, alltså läran om hur du bör handla. Som diverse militärteoretiker och praktiker stött och blött...

Luciafirandet och kristnandet av kulturen
Inlägg

Luciafirandet och kristnandet av kulturen

Luciafirandet har ett direkt ursprung i den katolska Lucialegenden. Även ifall det skulle finnas förkristna element som så att säga inkorporerats är detta ett naturligt steg i kristnandet av en kultur och den politiska strukturen som är varje kristens uppgift. Kyrkan lär att naturliga ledare ska leda och också använda sitt inflytande att kristna de...