Vi kräver ett nytt Luciabeslut!

0

Ingvar Carlsson med hela den socialdemokratiska regeringen beslutade på Lucia 1989 att strypa all invandring till Sverige. Beslutet skedde mot bakgrund av att det kommit över 25 000 invandrare till Sverige vilket då ansågs vara en extrem siffra, långt bortanför vad vi klarade av att hantera.

För inte allt för länge sedan vara alltså Socialdemokraterna med Ingvar “Sulan” Carlsson i spetsen vad som idag skulle kallas högerextremister. Vändningarna går fort kan man tycka. Trots en skenande våldsspiral, islamisering, korruption bland politiker, sänkta skolresultat, hemlösa, fattigpensionärer och långa vårdköer så hör vi inga resonliga och ansvarsfulla röster bland vår makthavare. 

När jag växte upp var Sverige ett materiellt välmående land, idag är det inte så. Problemen hopar sig och vi tillåts inte ens att diskutera utan att bli beskyllda för att vara högerextremister. Som ett minimum måste ett nytt Luciabeslut till, det är en rimlig första position att sluta en bred folklig opinion kring. Ett stopp av inflödet, så att vi kan sätta oss ner och tillsammans diskutera hur vi ska hantera alla de missförhållanden som finns i landet.

Demokrati förutsätter ett fritt samtal. Demokratin var tänkt att ge folket en röst, den var inte tänkt som ett redskap för makten att gömma sig bakom. Allt har blivit bakvänt. Vi kräver politiker som tar ansvar, som tar individuella och tydliga beslut för landets bästa. Vi kräver ett öppet samtalsklimat där folket får komma tilltals. Vi kräver ett nytt Luciabeslut. Protesterna fortsätter!

Björn Herstad

Läs mer:

Wikipedia om Luciabeslutet