Väst är bäst

0

Västerlandet är världens mest högtstående civilisation. Det är inget vi ska skämmas för utan tvärtom vara väldigt stolta över. Problemen i Väst är dock betydande idag, men dessa problems orsak kan i mycket finnas i just frånvaron av vår civilisation.

I ett specifikt geografiskt område uppstod av olika omständigheter den västerländska civilisationen – den bästa civilisation som världen har skådat. Denna civilisation trängs idag bort, och det är här vår uppgift kommer in: att återcivilisera väst, att återerövra Sverige, Skandinavien och Europa. Men en civilisation som är bäst måste även spridas utanför dess ursprungliga område och omfamna hela världen. Det är nästan något tvingande, för vi besitter något värdefullt och objektivt gott som vi fritt kan dela med oss av för att göra världen bättre.

Jag är en vit, svensk, man och skäms inte över det. Väst och de vita folken har historiskt periodvis varit civilisatoriskt överlägsna andra folk. Men en vit man kan också återgå till ett primitivt tillstånd – en lägre civilisatorisk nivå där etiska och intellektuella principer inte vägleder utan där känslor och drifter i stället styr och där sanningen överges för subjektivism och en degenererad kultur tar form. En utveckling som är allt för bekant idag.

Vi i Nordisk Ungdom företräder den västerländska civilisationen eftersom den rent objektivt är bättre än andra civilisationer och är sann. Om den är sann för oss så är den sann för alla folk och kan därmed höja både oss och andra. Vi för en kamp för den högsta form av civilisation och kultur världen någonsin har skådat. Den kampen delar vi med alla människor av god vilja, från många folk och raser.

Det innebär att vi på intet sätt är del av ett verkligt eller inbillat raskrig eller att vi delar mål med grupper som vill begränsa den västerländska civilisationen till att bara omfatta vita människor. Med det sagt så bör givetvis inte hela världen bo i Sverige – tvärtom: massinvandringen används som en del av Västs fiender för att helt underminera och krossa vår civilisation.

Greklands intellektuella landvinningar, den romerska rätten, kristendomens etiska överlägsenhet, korstågen, de stora upptäcktsresandena, de tekniska landvinningar och kolonialismen: allt detta är delar av vad väst var och kan bli. För min del är det slut på att be om ursäkt för att vi försvarar och står upp för det goda och det är slut på att släta över eller acceptera grupper och personer som inte är beredda att försvara vår civilisation och dess expansion helt oavsett vad det beror på. Det hela är enkelt – Väst är bäst!

Fredrik Hagberg

Tidigare publicerad på Nordisk Ungdoms hemsida