Exklusiv intervju: Skandinaver som strider mot IS

15

Det har ryktats om ett skandinaviskt förband som deltog i kampen mot IS för att säkerställa segern i Syrien. Nedan följer en exklusiv intervju med en av dessa modiga krigare, en skandinav som med vapen i hand och under skandinaviskt befäl bekämpade IS på plats i Syrien.

Hur länge var du i Syrien?
Truppen jag ingick i var stationerad i krigszonen under vintern, våren och sommaren 2017.

Kom ni någon gång i direkt i strid med trupper från IS?
Ja självklart gjorde vi det, det var därför vi begav oss till krigszonen. På våren var vi på offensiven och då var det ofta direkt kontakt med fienden både under dagtid och i mörkret på natten.

IS-krigare i nattkikaren

Vilken typ av truppslag var du en del av? Var ni stationerade direkt vid fronten eller opererade ni bakom fiendens linjer?
Vår enhet var tillfälligt inkorporerad med de ryska militära styrkorna. Ryssland hade redan 2015 bett Syriens president Bashar Al-Assad att få tillåtelse att delta i kriget mot den globalt farliga fundamentalistiska terroristgruppen IS.

När ett så stort land gick in i striden, fick världen se vad som verkligen kan bekämpa terrorn. Under perioden från våren 2016 till slutet av 2017 har balansen i konfliktzonen helt skiftat. Ryssland knäckte IS ryggrad i Syrien och vår trupp var där sida vid sida!

Vår enhet var i grunden ett motoriserat infanteri, men vi hade också tillgång till stridsvagnar och ”tunga vapen”. Enheten samlar frivilliga krigare, de flesta från Europa. Truppen, eller bättre kallad sektionen, jag ingick i benämndes “Þorbrandr”.

Under de första tre månaderna var “Þorbrandr” som mest offensiv. Då var det viktigt att få fram information om fiendens ställningar, antalet IS-infanteri och vilken typ av krigföring som de använde i detta område. Uppgifterna krävde att vi mest rörde oss bakom fiendens linjer och arbetet utfördes i skydd av mörkret. Vi brukade ofta använda drönare för att samla den information vi behövde. Därefter kunde vi planera hur truppen skulle ta över de viktigaste stödjepunkterna som IS höll.

 På sommaren var “Þorbrandr” upptagen med andra uppgifter. Då var vi ofta på långa marscher för att täcka krigsområdet med minor, vilket skulle stoppa IS från att röra sig fritt. På detta sätt säkrade vi området efter område som återtogs från IS.

Var det fler soldater från Norge eller Skandinavien i ditt förband?
Befälhavaren för “Þorbrandr” kallas “Norðmaður”, han är norrman. De flesta medlemmarna i sektionen är från de nordiska länderna och kommer från Norge, Sverige och Island.

Skandinaver i Syrien

Förlorade du någon kamrat eller vän i striderna?
Vi försökte göra det bästa för att undvika förlust av manskap i vår sektion. Det var viktigt att hålla sig nära varandra och alltid ta hand och passa på varandra, oavsett var vi var och vem vi kommunicerade med, på så sätt lyckades vi undvika förluster.

Hur var förhållandena i Syrien? Var det varmt? Kallt?
Denna vinter var det särskilt kallt på natten, då det blåste hårt och det drabbade oss så att manskapet frös ofta. På våren blev det varmare, men vinden bidrar till tuffa villkor, den var alldeles för stark och sedan började orkansäsongen. Det var tufft. Fienden är van vid sådana förhållanden och använde orkaner och sandstormar för att få möjlighet till bättre manövrer i krigszonen. Regn störde oss inte minst.

 Sen kom sommaren, temperaturen på dagen närmade sig 60°C! Luften är torr. När vinden blåste hårt kände det sig som att stå under en jetturbin på ett flygplan.

Var striderna och förhållandena hårdare än vad du tidigare trott?
Det är sant att vädret var hårdare än vad vi hade föreställt oss. Regnsäsongen, galen vind, sandstormar, värmen var från självaste helvetet under sommaren – allt detta var till vår nackdel.

Giftiga insekter, reptiler och maskar är de som kallas obekväma gäster. Skorpioner och maskar var ofta i sovsäckar, skor och överallt. De ville också bli uppvärmda.

 De rena striderna var istället vad “Þorbrandr” tacklade allra bäst.

Hur var gruppens moral?
“Þorbrandr” – består av krigare förenade i blodet och i tron. Vi har beslutat att kämpa mot det globala hotet som riktar sig mot Europa och inte minst de nordiska länderna. Det var tydligt för oss alla att våra myndigheter misslyckats med att skydda våra länder. De tillåter horder av potentiella fiender att våldta vårt fädernesland.

Var det någon form av konfrontation med fienden som du kommer ihåg särskilt bra?
Det var  på midsommardagen. “Þorbrandr” var bakom fiendens linjer. I mörkret smög vi oss nära IS-lägret. Uppgiften var att ta reda på fiendens antal och vilken typ av väpnade styrkor som fanns där och om möjligt leda och korrigera artilleri från ryska styrkor som fanns inom eldavstånd. Det var ett tillräckligt stort läger med ungefär ett halvt hundra IS-krigare, fler stridsvagnar och terrängbilar. “Norđmađr” bestämde sig för att begära artilleribeskjutning. Allt var tyst och lugnt. Det ändrades omedelbart.

Vi bevittnade artilleribeskjutningen av lägret. Ett stund senare var det helt övertänt och stod i brand. Fordonen brann och exploderade. Ammunitionsboxarna exploderade och sköt runt projektiler i luften. Kanske halva IS styrkan överlevde bombning, men kom ur kaoset i en enda röra och uppträdde oorganiserade. De av fienden som överlevde och kunde förflytta sig försökte lämna området för att rädda sig själva. “Norđmađr” gav order till “Þorbrandr” att avsluta det hela, ingen IS-krigare skulle få lämna området. Ordern slutfördes exemplariskt.

Nattbilder på ett IS-läger

Hur behandlade den civila befolkningen i Syrien er? Var de vänliga, fientliga?
Lyckligtvis hade “Þorbrandr” lite kommunikation med de så kallade “civila”. Det här är människor du aldrig vill stöta på. Det är vanligt att IS-medlemmar uppträder som en del av den civila befolkningen och bedriver terroristhandlingar eller samlar in strategisk information. I detta krig är varje enskild civilperson potentiell fiende.

 

IS-flygblad och propaganda

 

Truppens fana
Explosion i bergen
Truppens befälhavare “Norðmaður”

 

[Vissa detaljer och omständigheter har ändrats för att minimera möjligheter till identifiering av enskilda. Alla bilder är (c) Skandinavisk Frihet.]

ENGLISH UPDATE: interview in English with one of Skandinavisk Frihets editors about this article.