Biskop Williamson – Revolutionerna har skapat dagens problem

1

I följande föreläsning går biskop Williamson igenom kriget mot verkligheten och kriget mot sanningen som bedrivs av liberalerna. Han börjar med att förklara det uppenbara men som måste återupprepas, att sanningen är något som existerar av sig själv utanför oss och vårt eventuella tyckande.

Därefter förklaras de i väst på varandra följande revolutioner med fokus på England och USA. Han menar att det är dessa uppror mot den naturliga ordningen och ytterst Gud som orsakar sakernas tillstånd. Missa inte denna föreläsning av en av få kvarvarande europeiska män som verkligen kan kallas bildade. Oaktat vad du anser om hans teser kan du känna dig trygg med att du kommer bli intellektuellt utmanad – om du vågar se hela föreläsningen.