Kategori: Debatt

Sann nationalism vs falsk
Inlägg

Sann nationalism vs falsk

Det är dags att vi förtydligar begreppsförvirringen kring nationalism, ett begrepp ur vilket vi kan tolka in vitt skilda saker. I grunden kan man utkristallisera två olika former av nationalism, en sann och en falsk. Kan vi identifiera detta så kan vi ha en mer konsekvent och sund idébas. Nedan kommer du se en idésfär...

Yttrandefriheten som försvann
Inlägg

Yttrandefriheten som försvann

Med inte mindre än 107 åtalspunkter går JK fram mot Nordiska Motståndsrörelsens tidning Nordfronts tidigare ansvarige utgivare. Det är uppenbart att åtalet syftar till att stävja politiskt arbete och en fri politisk diskussion, bland annat då delar av åtalet berör åtalspunkter från gammalt material som redan varit föremål för genomgång av JK. Senaste året har...

Slaveri under islam?
Inlägg

Slaveri under islam?

Vad folk lätt missar är att det kan bli mycket värre, vilket både nutida och historiska exempel visar och dessa är öden ingen förtjänar. Unga svenska pojkar och flickor kan växa upp i en mycket tuffare verklighet än vi ens vågar tänka oss. Det som är svårt att greppa är dock att en tänkt extrem...

Kristna och den patriotiska frågan
Inlägg

Kristna och den patriotiska frågan

Vid första anblicken kan patriotism tyckas vara en fråga av sekundär betydelse, blott en distraktion. Vår högsta lojalitet är trots allt till Guds rike och vi har redan fullt upp. I arbetet med att återställa en vanhelgad liturgi, rädda en katolsk uppfostran och stå pall under den nuvarande påvens styre så tycks lekmannen som vill...

Valanalys: Socialdemokraterna – en folkrörelse eroderar
Inlägg

Valanalys: Socialdemokraterna – en folkrörelse eroderar

Socialdemokraterna gjorde ett katastrofval, sett till allt utom till deras läge i opinionen det senaste halvåret. Den folkröresle som tidigare partiet hade har helt enkelt eroderat och kvar klänger sig en tärande politisk klass fast. Det tåls att fundera runt socialdemokraternas starka prestation i slutskedet av valet, troligen är det både mobiliserade av invandrargrupper med...

Inlägg

Att skapa män – Fredrik Hagberg

Missa inte detta mycket viktiga tal av Fredrik Hagberg, talesman för Nordisk Ungdom, om att förändringen måste börja med dig själv! Att bli man handlar om att möta och acceptera utmaningar. Vi behöver en uppoffrande anda, ja till och med en tjänande anda och vi behöver sluta oss tillsammans organiserat. Han går kort igenom vad som...

Länge leve martyrskapet
Inlägg

Länge leve martyrskapet

Argumentationens tid är förbi för att påverka vår samtid, detta ser vi på dagens usla människa. Tron på att spridning av sanningsinformation kommer rädda vårt folk är naivt, inte minst idag. Majoriteten av det svenska folket har alltid varit emot massinvandringen. Försöken att ändra invandringspolitiken var aldrig ett opinionsproblem, det var ett karaktärsproblem. Människor läser...

Varför du ska bli aktivist!
Inlägg

Varför du ska bli aktivist!

Engagemanget som aktivist i Nordisk Ungdom drivs av en brinnande önskan och en aktiv strävan mot ett bättre samhälle. Ett samhälle där vi kan återfinna vår gemenskap och vårt sammanhang och tillsammans jobba mot ett och samma mål. Läs vad Kim Petrusson skrev redan för sju år sedan. Jag har alltid intresserat mig för samhället...

Nordisk Ungdoms syn på demokrati
Inlägg

Nordisk Ungdoms syn på demokrati

Den opposition som i Sverige ifrågasätter den rådande invandringspolitiken får snabbt se sig stämplad med en rad olika epitet. Sverigedemokraterna kallas av Sveriges statsminister Stefan Löfven för en ”nyfascistisk” organisation och etiketter som ”rasister” och ”nazister” används i debatten i meningslösa försök att stämpla oss Sverigevänner som någonting otäckt och hemskt. I själva verket är...

Ett homosexuellt helvete
Inlägg

Ett homosexuellt helvete

What sets gay culture apart from straight culture is the belief that early sex is good and beneficial, and the sure knowledge […] that the only way to produce another homosexual is to provide a boy with sexual experiences BEFORE he can be “ruined” by attraction to a girl.* Orden är Moira Graylands, författare till...