Kategori: Debatt

Med lagen som vapen – den repressiva staten
Inlägg

Med lagen som vapen – den repressiva staten

Den engelska aktivisten Tommy Robinson har fängslats för att rapporterat om ett muslimskt gäng som systematiskt våldfört sig på engelska småflickor. Staten visar med det upp sin repressiva sida. Budskapet är tydligt; massvåldtäkter och pedofili är något vi måste acceptera i mångfaldens namn. Tommy Robinson journalist och grundare av EDL Tommy Robinson behöver knappast någon...

Irland – En av de sista bastionerna faller
Inlägg

Irland – En av de sista bastionerna faller

Irland röstade igår om att ta bort det åttonde tillägget i konstitutionen som ger ofödda barn samma rättigheter som mamman under graviditeten. Nu ser det åttonde tillägget ut att bli borttaget efter att ja-sidan spås en jordskredsseger. Tillägget tillkom efter en folkomröstning så sent som 1983, alltså bara för en generation sedan. Då röstade hela 66,9%...

Kort om Tänkare och Kritiker
Inlägg

Kort om Tänkare och Kritiker

En sammanhållen uppfattning om historien och om världen överhuvudtaget, sådan den är och har varit – och i utopistens ögon, sådan den kan bli – tillhör i första hand Tänkarens domän. Tänkaren står i motsats till Kritikern, som saknar en enhetlig uppfattning om världen och som hellre blickar mot dess enskildheter. Likt postmodernisten är Kritikern upptagen med den...

Den skandinaviska syntesen
Inlägg

Den skandinaviska syntesen

Vi har påbörjat en gemensam upptäcktsfärd för att återfinna en idé, dold i historiens dimmor. Likväl har den alltid funnits där, men vi har bara vaga minnesbilder, diffusa skildringar och osäkra framtidsscenarios att utgå ifrån. Denna idé börjar nu trots allt att sakta formera sig till en världssyn och det är vår rörelses uppgift att...

Staten, samhället och geopolitiken
Inlägg

Staten, samhället och geopolitiken

Vår statsmodell föregicks historiskt av andra former av mänskligt samliv, där småskalighet och avskildhet utgjorde ledord. Idag är det närmast otänkbart att separera tankar om samhället från tankar på staten. Staten betraktas idag som ett verktyg för att reda ut missförhållanden i samhällslivet. Statens ofrånkomligt expansiva karaktär innebär dessvärre att den också tenderar att försöka reda ut missförhållanden som...

Rätten till ordning och lag
Inlägg

Rätten till ordning och lag

FN:s deklaration om människans rättigheter utfäster bland annat att: ”var och en har rätt till liv, frihet och personlig säkerhet” (artikel III). Deklarationen innehåller flera upprepningar, men omnämnandet av rätten till personlig säkerhet är tydlig. Hur kommer det sig att denna rättighet hamnat i skymundan, i en tid där det jämnt och ständigt skanderas kring...

Lösningen på Afrikas befolkningsexplosion
Inlägg

Lösningen på Afrikas befolkningsexplosion

Ett vanligt argument bland nationalister som motsätter sig spridandet av den västerländska civilisationen utanför länder där vita är i majoritet är att vi därmed skulle ge icke-vita förutsättningar och möjligheter att föda fler barn än oss och därmed i slutändan kunna överväldiga våra hemländer med miljontals icke-vita. Afrika används i den här typen av argumentation...

Skandinavismens historiska felsteg
Inlägg

Skandinavismens historiska felsteg

Vår del av världen håller på att passera en tunn flaskhals; många kommer stryka med genom den farliga passagen, men de som kommer igenom och som får ta del av de fina förutsättningarna på andra sidan, kommer ha den ärorika möjligheten att bygga upp ett nytt autentiskt samhälle, troget folket, traditionen och kulturen.

Folkrörelser och det Organiska
Inlägg

Folkrörelser och det Organiska

I en ny tid måste nya vitala folkkrörelser växa fram. Rörelser som gör konkreta saker, där vi steg för steg ersätter staten. Som individer är vi isolerade varför vi istället  måste försöka återbygga naturliga gemenskaper och hitta vårt individuella uttryck i en organisation eller  i en rörelse. På så sätt påbörjar vi skapandet av ett...