Vi måste bli politiska soldater

0
ORANIA, NORTH WEST CAPE PROVINCE, SOUTH AFRICA, JULY 2010: Hannes Du Pree, a successful financial consultant and resident of Orania, teaches his son Erik Du Pree hunting techniques in the bushveldt outside Orania, South Africa, July 18, 2010. Hunting is very much a part of Afrikaner tradition and part of the rites of passage between a father and son. Du Pree moved his family to Orania four years previously and feels that the steady, ongoing decline of security and white opportunity in South Africa today has justified his decision. Orania is a privately owned South African town located along the Orange River in the Northern Cape Province. Orania is a former government workers village originally bought by a group of Afrikaners in 1991 from the South African government with the intention of creating a pure Afrikaner community which would function as a stronghold for conservative Afrikaner cultural and religious values. The community sees themselves as independant from the rest of South Africa with a goal of a self-determining Afrikaner homeland. All work in Orania is done by white Afrikaners. They do not see themselves as right wing, but are very concerned with their ultra conservative cultural and religious integrity and independence. They welcome anyone who shares those values and as a result are one hundred percent white in ethnicity. THere has been a steady rise in population numbers for Orania, due to ongoing disenfranchisement of white South Africans as a result of Black Empowerment policies of the ANC government as well as undiminished, traumatically high crime statistics which are driving whites to seek shelter in perceived safer communities such as Orania. There has also been a solid increase in the numbers of professional people moving to Orania in the face of the afore mentioned drivers. This has been further impacted by the existence of two schools in Orania, the Volkskool Orania and the CVO Skool Orania, both of which expouse a conservative Christian Afri

Som aktivist i Nordisk Ungdom tar du första steget i återerövrandet av den västerländska civilisationen. Det här är inget litet steg och inte heller något som passar för alla. Aktivisten kommer att behöva offra betydligt mer än blod svett och tårar innan den europeiska reconquistan är fullbordad.

Det allvarsamma i vår kamp – hela vår kontinents öde står på spel – kräver att aktivisten i Nordisk Ungdom blir en politisk soldat. Det här innebär att aktivisten måste sträva efter att besitta både de själsliga och fysiska krav som vår tids stora strid kräver.

Som aktivist bör du inte:

Använda preventivmedel – därför att du särskiljer den sexuella akten från reproduktionen och därmed devalverar den sexuella akten till att enbart handla om njutning.

Titta på porr – därför att det skadar dig både själsligt och fysiskt. Porren skapar ett beroende och påverkar hjärnan lika mycket som vissa tunga droger, du blir en sämre man och partner och gör dig mindre attraktiv.

Röka – dels för att det skadar dig och din fysiska hälsa, dels för att det gör dig beroende av något din kropp inte behöver. Människor i beroendeställning är mer lättkontrollerade.

Använda fula ord – trots att vi alla har gjort det någon gång och trots att det till en början kan ses som en bagatellartad sak så drar svordomar och andra fula ord ner hela upplevelsen av dig. Kan du inte prata utan att använda vulgära förstärkningar så är det antagligen rimligt att du går tillbaka till skolbänken.

Som aktivist bör du:

Gifta dig – därför att familjen är det mänskliga samhällets grundläggande fundament och skapandet av ett sunt och stabilt samhälle kräver sunda och stabila familjer.

Underkasta dig hierarkin såsom familjen eller organisationen – endast en man som själv underkastar sig en större helhet är en man att räkna med. Överdriven individualism och egoism säger mer om dig som människa än något annat.

Aldrig ljuga – att vi människor kan lita på varandra är det sammanhållande kittet i samhället. Kan vi inte längre lita på varandras ord har vi inte längre något samhälle att tala om.

Klä dig propert – för bara ett par generationer sedan klädde sig både män och kvinnor betydligt mer anständigt och propert än idag. Vår klädsel säger en hel del om oss själva, vår uppfostran och allmänna karaktär. En person med löst sittande byxor och huvtröja kommer dessutom att föra sig, agera och tänka på ett annat sätt än en person i kostym. Kläderna gör mannen helt enkelt.

Dessa viktiga beståndsdelar i vår västerländska civilisation har sedan efterkrigstidens slut blivit mer och mer subjektiva. I talspråk brukar man kalla dem för en privatsak. Idag anser man att allt är ok sålänge man inte skadar någon annan. Detta är dock bara vänsterflum som inte har något med hur människan fungerar att göra. Det vi gör internt och externt är viktigt. Det är det som definierar oss och det kommer ge konsekvenser. Om jag agerar fel kommer i förlängningen mina barn också att göra det, oavsett hur bra jag döljer mina handlingar för dem.

Vi behöver underkasta oss auktoriteter, utan dessa så finns ingen civilisation. Idag ser vi hur polisen inte respekteras, fadersrollen bespottas och hånas och vi har individualister som har en massa åsikter. Detta är anarki. Istället behöver vi respektera vår far, vår chef samt underställa oss en organisation som är större än dig själv för att få en förändring i samhället. Du är inte Gud och du kommer inte kunna lösa dagens samhällsproblem själv.

Låt oss vara en inspiration både fysiskt och själsligt. I takt med att du lyfter dig själv kommer du att lyfta din omgivningen. Vårt folk behöver kämpande män mer än någonsin; led vägen framåt genom att vara ett exempel för ditt folk!

– En aktivists reflektion