Västerländsk filosofi vs modern filosofi

0

Traditionella katoliken Bishop Williamson går igenom den filosofiska grund västerlandet alltid haft och hur moderna filosofer som Immanuel Kant förstörde vår filosofi samt förnuft. Genom eget tycke och känslor har förnuftet i vårt samhälle perverterats, vi lever idag i subjektivismens tyranni. Innan vi diskuterar politik, historia och religion måste vi alla vara överens om vilken filosofisk utgångspunkt vi ska ha, annars kan vi aldrig gå framåt.