Riksting 2019

0

Det var många glada ansikten som slöt upp på årets riksting. Inte minst eftersom 2018 års avslut blev så lyckat, både för organisationen som för hela den Sverigevänliga rörelsen.

Rikstinget inleddes av Skandinaviska Förbundets ordförande Patrik Forsén, som gick igenom det gångna verksamhetsåret. Framförallt, konstaterade Forsén, var det under hösten som organisationen verkligen klev fram.

Nordisk Ungdoms talesman Fredrik Hagberg meddelade sedan att vissa strukturella förändringar kommer att genomföras och hänvisade till det missionsdokument som Skandinaviska Förbundet släppte under hösten.

Mötet avslutades med en längre diskussion där flera problem stöttes och blöttes. Rikstinget beslutade att mer resurser i fortsättningen kommer att läggas på att förbättra den externa kommunikationen. Även åtgärder för att ytterligare stärka den interna organiseringen beslutades.

Skandinaviska Förbundet har nu existerat i ett års tid och även om vi bara har kommit en kort bit på vägen kan vi ändå konstatera att vi ser an framtiden med tillförsikt.