Patrik Forsén diskuterar demokrati på Hornstulls bibliotek

0

Förra veckan deltog Patrik Forsén i ett både uppriktigt och uppsluppet samtal om demokrati på Hornstulls bibliotek. Frågan berörde bland annat om demokrati är ett styrelseskick, dvs folkstyre, eller en uppsättning åsikter enligt den sk värdegrundsdemokratin.

Patrik förklarade att Nordisk Ungdom med flera andra organisationer idag är utestängda från att hyra lokaler, öppna bankkonton eller på andra sätt delta i den fria åsiktsbildningen och ett påstått “demokratiskt” samtal och att han vill se en breddning och fördjupning av demokratin. De övriga deltagarna kritiserade också värdegrundsdemokratin som problematisk och som något som ytterst leder till en exkluderande process och som därigenom sätter demokratin ur spel.

Moderator var Stina Oscarson och övriga paneldeltagare var poeten Aase Berg och idéhistorikern Per Johansson. Ursprungligen var Jonas DeGeer inbjuden men han blev tyvärr sjuk och Patrik Forsén fick hoppa in i hans ställe. Samtalet spelades in av Henrik Pihlström från Nordfront som var på plats och har publicerat inspelningen i länken.

Biblioteket tar med detta samtal ett samhälleligt ansvar som är mycket berömvärt. En helande process måste inledas, splittringen upphöra och bygget av en nation påbörjas. Alternativet är att sprickan ytterligare vidgas mellan eliten och folket med ökande motsättningar, frustration och alienation. Dimridåerna måste skingras och vi måste adressera verkliga problem förutsättningslöst.

 

Lästips:

Nordisk Ungdoms syn på demokrati