Mynttorgsaktivisterna 2019 – Senioraktivister & Junioraktivister

0

Mynttorgsaktivisterna är ett gäng aktivister som rört oss ute på gatan i ett antal år, minst 5 skulle vi tro det börjar bli till dags dato. Vi är alla i åldern “seniorer” det vill säga 35 + Vi är partipolitiskt obundna även om vi sympatiserar med det parti som idag för den svenskvänligaste politiken som i dags dato är “Alternativ för Sverige” och detta för att det är självklart att värna de svaga grupperna i Sverige, nämligen fattigpensionärer och andra ekonomiskt utsatta som betalt och betalar in skatt till välfärdssystemet. Vidare anser vi det självklara att asylsökande och invandrare som begår brott såsom svårt traumatiserande våldtäkter och liknande för att precisera. Ja, dessa ska omedelbart utvisas. Det naturligaste i världen kan man tycka. Hade vi flyttat till ett annat land och betett oss vidrigt mot värdlandet så hade vi åkt ut med huvudet före. Utan pardon. Varför etablissemanget anser att våldsverkare, terrorister och andra livsfarliga element ska få leva och bo i Sverige och åtnjuta vårt välfärdssystem är en fullständigt obegriplig gåta.

För övrigt är vi ett kamratgäng som är ute på gatan enkelt beskrivet. Ingen medlemsregistrering på deltagarna och ingenting som kostar något. Vi har roligare tillsammans och ensam är som bekant inte stark. Deltagarna har kommit och gått. Flyttar, barnafödande och annat föränderligt i den privata livssituationen har gjort att en del dragit sig tillbaka medans nya har tillkommit. Som mest var vi ett 30-tal och som minst ett par stycken. Namnet “Mynttorgsaktivisterna” tog vi i samband med starten av de “tysta manifestationerna” som vi erbjöd medborgarna som ett alternativ att bege sig ut på gatan. Att vi då tog namnet Mynttorgsaktivisterna underlättade massor för oss att kunna ha vår aktivism under ett och samma tak framförallt på sociala medier. 

Personer som på något sätt vill skriva eller prata om oss i sina inlägg, podcasts etc får gärna fråga oss innan de nämner oss. Kontaktuppgifter finns och allt vi gör är offentlig dvs inte på några “slutna forum” som en tidning felaktigt skrev. Det är lätt att det blir väldigt fel om man utgår från en artikel i systemmedia och därefter talar fritt taget ur luften om oss. Vi ställer gärna upp om ni hör av er.

Rätt ska vara rätt och äras den som äras bör är vårt motto. 

Åsiktsfrihet 

Vi värnar åsikts och mötesfriheteten. Alla ska ha rätt till det fria ordet. Detta stöttar vi till 100% vare sig det är en centerpartist eller nationalsocialist. Detta innebär att vi kan närvara på talarevent med Annie Lööf likaväl som vi kan närvara där en nationalsocialist talar. Detta gör oss varken till det ena eller det andra trots att illvilliga och förljugna kommentarer fällts om oss främst på Facebook om vart vi har våra sympatier. Skillnaden mellan en centerpartist och en nationalsocialist är, att den förstnämnda ALDRIG blir bannad, blockerad, nerstängd, bespottad, utfryst, avskedad. En sunt tänkande vän av Sverige borde se och ta till sig detta och inse den enorma fara detta innebär för det fria ordet. Släpp beröringskräcken och riv medlemskortet i avståndstagarkommittén och stå upp för allas rätt till det fria ordet. Vi lovar dig att detta är det rätta för endera dagen är det DU som möts av ett meddelande att din yttrandefrihet har inskränkts. Bara en sån sak som en block på Facebook som förekommit i flera år och som blir allt värre och som väldigt många redan drabbats av är en tydlig fingervisning om vart det håller på att barka. Vad blir nästa steg? Fundera på detta innan du fäller någon illasinnad kommentar kring ämnet. Det kanske till och med är den sista kommentaren du fällt? 

Aktivismen 

Vi har sysslat med allt möjligt sverigeräddande för att upplysa våra medborgare om vad det är som håller på att hända. Flygbladsutdelningar samt övrig “viktig samhällsinformation”-spridning i ur och skur. 

Vi besökte även Medborgarplatsen och trappan där fullvuxna hazerer från företrädesvis Iran satt och iklädde sig rollen som barn i flera månader och alltså olovligt ockuperade “Tindertrappan” som den i folkmun blev kallad då sjuklöverns kvinnliga politiker ofta satt med männen och ritade handhjärtan. Vårt folk ville se det aningen magstarka skådespel som kunde bevittnas på Medborgarplatsens trappa och vi tjänar vårt folk och hade ett antal liverapporter på plats. 

Vi har även haft social verksamhet i form av att på aktivistnivå ge understöd åt hemlösa och andra ekonomiskt utsatta medborgare. Detta höll vi på med över två år och då var vi två kvinnor som höll i arrangemanget. Det var en helt ideell verksamhet med undantag av några sponsorer som vi fick mössor, underkläder och strumpor av samt en och annan donation. Vi gick nätt och jämt runt även om vi ofta låg back privatekonomiskt. Att ge understöd till utsatta medborgare är den mest kostsamma aktivismen. 

Understödet var dels en fysisk opinionsyttring men likaledes något som kändes oerhört viktigt att göra. De gånger som vi hoppade över ett tillfälle så gnagde tankarna på de som saknade tak över huvudet. Det finns flera organisationer och rörelser som hjälper utsatta medborgare men “våra” hemlösa visste var vi stod och när vi var där och vi blev som de flesta andra som hjälper en liten ljuspunkt i deras tillvaro och såg tydligt hur deras dag blev lite lättare att uthärda när de såg oss stå och bunkra upp iklädda våra varselvästar. Många av dem “hängde” med oss i flera timmar och det var med blandade känslor och ofta tårarna rinnande över det vi beskådat och historierna vi fått berättat för oss under eftermiddagen och kvällen. 

Allt har sin tid och denna form av verksamhet är väldigt tuff att utföra av många orsaker. Ingen av oss hade bil så allt släpade vi på kärror i kollektivtrafiken. En till orsak finns och det är den att det alltid finns en överhängande risk att bli “attackerad” av två olika grupper. Den ena gruppen var gäng av män som rörde sig kring oss och som ansåg sig att ha rätt till vår hjälp. De hade många gånger svårt att förstå (på grund av att de inte kunde svenska och knapphändig engelska) när vi vänligt men bestämt sa att vi stöttar svenska utsatta medborgare och stämningen blev många gånger hotfull. 

Vi ÄR ideella och VI kan inte hjälpa ALLA. Vi sätter vårt folk främst och de som ens fått för sig att det skulle ligga något extremt i att värna sina egna är definitivt ute och cyklar och styr strax ner i diket. Hög tid att justera den hojjen? 

Mot slutet fick även små vänsterextrema gäng nys om vår verksamhet och började dels hänga ut oss på deras sociala medier där de ofta blockerade oss så de i ensamt majestät fick sprida sina lögner. De spred saker om oss med de vanliga epiteten “rasister” “nazister” och “fascister” och DETTA enbart för att vi hjälper svenska hemlösa. Självklart såg vi dem ALDRIG hjälpa NÅGON. 

Framtiden 

Som de allra flesta vet så gick vårt “hemlöseprojekt” in i Blå korsets verksamhet som håller på att byggas upp. Vi är med och stöttar uppbyggnaden med vår erfarenhet vi är ju som namnet “Senioraktivister” lyder just seniorer. Åldern tar ut sin rätt även om vi fortfarande är högst aktiva på både gatan men också via nätaktivism. Tiden börjar dock vara förbi att klättra upp och hänga banderoller och liknade men vi är fortfarande inne på att det är på gatan den riktiga skillnaden görs. Våra sociala medier är bra för att marknadsföra och sprida info men det är lätt att det blir en “ekokammare” där vi bara når de som redan är vakna. 

Ungdomar

Vi vill få fler yngre ut på gatan och i takt med den “demonstrationsexplosion” som skett på Stockholms gator sedan december så har vi sett en ökning av ungdomars närvaro på dessa evenemang vilket är otroligt hoppingivande. Halvt på skämt och halvt på allvar sa vi till en av dessa fina modiga ungdomar att “vill ni ärva Mynttorgsaktivisterna? Väletablerad på sociala medier med en fin följarbas samt att 3 Mynttorgsaktivisternafanor ingår” och det blev delvis en verklighet även om det är på en “fritidssysselsättningnivå” så nu har några ungdomar ett konto på Instagram, Mynttorgsaktivisterna Junior. Här finns en fin chans att bli en av de som frigjort sig och ansluter det svenskvänliga. 

Vi senioraktivister får kontakt med yngre som har en besvärlig skolsituation. Att vara ung och vän av Sverige i den vänstervridna skolan är tufft idag. Det bästa för dessa ungdomar är att de får söka styrka hos varandra och här ges nu en möjlighet.

Med detta vill vi gärna uppmuntra andra ungdomar, både killar och tjejer att ta kontakt med juniorerna på Instagram och sedan se till att ta det utanför sociala medier, se till att träffas ute, delta tillsammans på de fysiska opinionsyttringar som arrangeras, skapa ett tryggt och fint nätverk av ungdomar som kan stötta varandra i den tid som nu råder där det står alltmer klart vilken agenda som råder inom skolväsendet. Indoktrineringen och att påverka våra unga till ett rent svenskfientligt tänk är så uppenbar att den verkligen går att “ta på”. 

Mynttorgsaktivisterna har ett nära samarbete med Nordisk Ungdom och vi försöker fylla lite olika roller även för junioraktivister. Vi ser det som om vi har tänt en extra låga som brinner sida vid sida.

Ulrika Hallgren 
Mynttorgsaktivsterna

Här kan du hitta oss: 

Mynttorgsaktivisterna (Instagram)

Mynttorgsaktivisterna Junior (Instagram)

mynttorgsaktivisterna (snabela) protonmail.com