Mikael Willgert: “Vi säger sådant som alla partier stod bakom, innan de blev övertagna av globalisterna”

0

Mikael Willgert höll detta tal  den 16 december 2018 vid den femte demonstrationen på Mynttorget i Stockholm mot Sveriges regerings planer att godkänna FNs migrationsramverk Global Compact. Talet går igenom avtalet mer i detalj för den som vill förstå vad det är eliten faktiskt försöker göra: 

Jag tänker gå igenom motsägelser och rena lögner som våra makthavare håller på med när de försvarar sitt godkännande av Global Compact. För många är det enda de känner till, om avtalet Global Compact, att det inte är juridiskt bindande. Vad de inte vet är att det i den svenska översättningen, som gjorts av tre Swebbtv-följare och som ligger på vår hemsida, 38 gånger nämns att ”vi förbinder oss”. Vi förbinder oss till olika saker som många gånger handlar om förmåner och skydd för migranter.

I det kapitel som handlar om genomförande av Global Compact förbinder vi oss att genomföra avtalet i ”våra länder” dvs i Sverige. Vi förbinder oss också att genomföra det regionalt och globalt. Regeringskansliet skriver på sin hemsida att det inte kommer kosta oss någonting. Men det har inte
gjorts någon konsekvensanalys så de har inte en aning om kostnaderna, för att genomföra detta. Därför vilseleder de och säger att det kostar ingenting, eftersom det inte är juridiskt bindande. Dvs underförstått: Vi har inte tänkt genomföra detta.

Jag kontaktar regeringskansliet och får tala med en handläggare som jobbar med frågan. Då får jag klart för mig att de har delat in världen i ”sändarländer” och ”mottagarländer”. Vi är ett mottagarland medan de länder som har ökat sin befolkning kraftigt och är överbefolkade är s.k. ”sändarländer”. Exempelvis Marocko, som stod värd för FN-mötet i Marrakech den 10 december i år, har trefaldigat sin befolkning sedan 60-talet. Andra sändarländer är Somalia, Syrien, Afghanistan m.fl. som i stort
sett har fyrfaldigat sin befolkning på samma tid. Mängder med länder i Afrika och Mellanöstern har fyrfaldigat sin befolkning under min livstid och har naturliga problem med att skapa ett värdigt liv för alla unga människor utan arbete och kanske utan utbildning.

Jag frågar kontakten på Regeringskansliet vad Sverige har för fördelar av avtalet och får svaret att migrationen blir säkrare. Inte längre några farliga resor gummibåtar över Medelhavet. Min fråga blir om de istället ska ta flyget hit? Men det får jag inget svar på. Vilka frågor har då Sverige som nation drivit i förhandlingarna? Svaret blir: kvinnliga migranters
rättigheter, trafficking, skydd för barn till migranter och liknande frågor, som handlar om migranters skydd och rättigheter.

Nästa gång jag kontaktar Regeringskansliet får jag veta att det är en speciell person utpekad för att svara på frågor rörande Global Compact. Hon säger de saker som står på deras Regeringskansliets hemsida: Att Global Compact inte är bindande och att det inte kostar något etc. När jag frågar om alla de saker vi i avtalet har förbundit oss att genomföra, blir svaren otydliga. Till
sist blir jag tvungen att fråga henne om hon har läst avtalet. Då kommer det fram att hon inte ens har läst det. Det kanske inte är så konstigt. Det är ju inte ens översatt till svenska.

Till sist avbryter hon samtalet och slänger på luren. Detta är typiskt. De kan inte förklara, de har inte kunskapen och de repeterar bara den vilseledande information de fått från sina chefer som inte heller vet något. De har drabbats av ett grupptänk och tänker inte längre själva. Vi har en intervju på Swebbtv med Elsa Widding som tidigare arbetade på Regeringskansliet. Hon var en person som kunde räkna och som arbetade som analytiker vid Vattenfalls köp av Nuon i Holland. Hon såg att affären var en katastrof och var modig nog att tala om det och försökte stoppa det hela. Men hon blev överkörd och Maud Olofsson, som inte förstod vad hon höll på med, genomförde affären. Affären har kostat oss skattebetalare mer än 50 miljarder som har gått till ägarna av det holländska Nuon. Det är mer än 5.000 kr för varje svensk. Det visar vad kostnaden blir för Sverige med dessa okunniga ministrar som inte kan räkna.

Nu har Migrationsminister Heléne Fritzon fått godkänna Sveriges deltagande i migrationspakten. Inte heller denna gång bryr de sig om vad det kommer kosta Sveriges skattebetalare. De säger bara att det inte kommer kosta någonting, eftersom vi inte är bundna att genomföra det.
Problemet är att det inte spelar någon roll att man smugit in dessa påståenden om att det inte är juridiskt bindande. Avtalets andemening är att vi förbinder oss. Dessutom kan detta avtal användas av varje flyktingadvokat för att förhindra utvisning av personer som inte ska vara här. Vi har ju förbundit oss att ge migranter sociala rättigheter, särskilt om de har barn.

Migrationen till Sverige kostar oss redan hundratals miljarder om året. Det handlar alltså om 10.000-tals kronor för var och en av oss svenskar. Nu gör regeringen nya internationella åtaganden som de inte har räknat på.
Sverige har en av världens kanske minst utbildade regeringar. De borde inte ha rätten att ingå internationella avtal. Åtminstone inte förrän de inser att deras uppgift är att ge fördelar för Sverige och inte bara kostnader.
Vad anser ni: Ska vi, det svenska folket, tills vidare ta ifrån regeringen rätten att ingå internationella avtal? Ska vi sätta stopp för allt frotterande och minglande med främmande makter tills de förstått vad deras uppgift är? (Frågan besvarades med ett rungande ”JA” i mötet.) Regeringen har smugit igenom detta avtal utan att väcka debatt i riksdagen och utan att ens översätta det till svenska. Vi undrar om migrationsminsister Fritzon vet vad hon godkänner. Hon påstod bestämt, den 10 december i Sveriges Radio, att godkännandet inte kommer öka
migrationen till Sverige. Detta är ett helt orimligt påstående om vi följer avtalet eftersom vi åtar oss att skapa säkra vägar för en reguljär migration från världens överbefolkade och fattiga länder, vilket naturligtvis underlättar migrationen.

Från Swebbtv bad vi två veckor före mötet i Marrakech om en intervju med migrationsminister Fritzon eller annan ansvarig som kunde förklara Global Compact. Vi fick då följande svar: ” Ingen vet idag vilken regering Sverige har 10 december när mötet sker i Marocko, därför tackar vi nej till en
intervju.” Det är en skrattretande dålig och ologisk bortförklaring. Kan de inte förklara avtalet borde de inte heller godkänna avtalet.
De hade alltså ingen på hela Regeringskansliet som kunde svara på våra frågor. De kan bara hänvisa till den vilseledande informationen på hemsidan.

Heléne Frirtzon säger i Sveriges Radios Studio Ett att detta inte är ett avtal utan ett ”ramverk”. Men ett ramverk kan också vara ett avtal. De säger också att vi inte skriver på något. Att det inte är en namnteckning på ett papper. Men det behövs ju inte. Det finns ju på video från mötet i FN att Heléne Fritzon och Sverige ställer sig bakom avtalet. Då behövs ingen namnteckning. Alla dessa okunniga och dumma bortförklaringar är bara till för att vilseleda. Häromdagen kunde vi läsa i en av våra makthavares språkrör, Expressen, att det är ”högerextremister” som protesterar på Mynttorget. Men vi är inga extremister.

Det gamla vänsterpartiet skulle inte tveka ett ögonblick att protestera mot de globala finansintressen som verkar genom Global Compact. Samma sak med Socialdemokraterna, på den tiden de stod på arbetarnas sida. Det skulle ha varit otänkbart att öppna Sveriges arbetsmarknad och
socialförsäkringar för arbetskraft från världens fattiga och överbefolkade länder.

Inte heller det gamla folkpartiet som stod för verkliga liberala värden skulle tänka sig att stå bakom ett avtal som vill lägga munkavle på medierna. De gamla moderaterna som tog för givet att värna äganderätten och Sveriges självklara rätt till suveränitet skulle naturligtvis ta avstånd. Även de som en
gång grundade det som numer heter Kristdemokraterna skulle vara helt främmande för att skriva på ett avtal som stadgar att vi ska stödja muslimska parallellsamhällen i Sverige.

Vi är inga extremister, vi som säger det här. Vi säger sådant som alla partier stod bakom, innan de blev övertagna av globalisterna och deras idéer. Innan dess ledare blev besatta av att frottera sig med den internationella finansiella eliten och med andra politiker internationellt som styrs av denna.

De gamla svenska ledarna skulle knappast ens tänka tanken att ställa sig bakom en pakt som riktar sig mot Sverige. De skulle utan vidare tacka nej till Global Compact. Det gör vi också och säger Global Compact – Nej tack!

Mikael Willgert

Du hittar talet i pdf form här och får gärna spridas