KONTROVERSIELL RAPPORT – Kolonialismen var bra

0

Förra året publicerade Third World Quarterly en rapport av Bruce Gilley (Case for Colonialism) om varför kolonialismen var bra även från koloniernas perspektiv. Han har analyserat de historiska processerna kring kolonialismen, vad som hände när den upphörde samt hur det ser ut idag för dessa länder. Slutsatsen i rapporten är anmärkningsvärd men intressant –  kolonialismen var bra då och skulle vara bra även idag och bör därför återupprättas. 

Till skillnad från dagens välståndsarbete som endast leder till konstgjord andning för de fattiga länderna så var kolonialismen en vital kraft som stärkte och utvecklade länderna. Den erbjöd en civilisatorisk grund att ta avstamp i. Rapporten går igenom vad som hände när kolonierna blev “befriade” och slutsatsen är tydlig, företagsamhet, infrastruktur och kulturell utveckling blomstrade i länderna som hade kolonialism, idag lever alla i misär. Det finns exempel på länder som efteråt desperat försökte efterlikna systemen som Européerna gav dem, där har det gått mycket bättre.

Hans förslag att bejaka kolonialismen ska inte ses som en önskan att vissa länder ska dominera andra i första hand utan som en samhällelig och civilisatorisk modell att eftersträva, att bejaka det koloniala förflutna betraktande kultur, hur staten och rättsväsendet fungerade och att alla parter vinner på det.

Kritiken mot rapporten är som vanligt från vänsterliberalt håll teoretisk och hypotetisk. “Om kolonialismen aldrig hade uppstått så hade kolonierna aldrig varit förtryckta och därmed frodats idag”. Eller olika praktiska förklaringsmodeller “Afrika hade sämre möjligheter till utvinning av naturresurser, därför har de svårare utmaningar”.

Skapa din egna uppfattning, läs rapporten här:

http://www.web.pdx.edu/~gilleyb/2_The%20case%20for%20colonialism_at2Oct2017.pdf