Kommuniké: Skandinaviska Förbundet presenterar sitt missionsdokument

2

Arbetet i Skandinaviska Förbundet är framförallt fokuserat kring en rent idéburen verksamhet, men också att leda och stötta verksamheter som vi ser som positiva krafter. Under senare tid har speciellt ett projekt stått ut framför andra.

Det har varit oerhört inspirerande att följa Mynttorgsaktivisterna och deras informationskampanjer, men det som har stått ut är deras hjälp och glöd för svenska hemlösas situation. De har under flera år aktivt bedrivet en kontinuerlig verksamhet och i både vått och torrt ställt upp och offrat tusentals arbetstimmar för att svenskar som hamnat snett har fått lite extra hjälp i en svår situation.

Tillsammans med initiativtagaren Ulrika Hallgren kommer vi inom en snart framtid att lansera hjälporganisation, Blå Korset, där vi kommer att ta tillvara på den samlade erfarenheten som vi sitter på och skapa förutsättningarna för en hjälpverksamhet som på allvar kan göra skillnad i utsatta svenskars vardag.

Eftersom vi nu breddar vår verksamhet med ytterligare en gren på den skandinaviska rörelsens träd släpper vi nu ett missionsdokument där vi på ett klart och tydligt sätt anger vår mission och inriktning för vår verksamhet. Vår gemensamma mission är lika enkel som den är självklar – att tjäna vårt folk – och vi välkomnar även dig som läser detta att bli en del av den positiva kraft som är Skandinaviska Förbundet.

Läs Skandinaviska Förbundets missionsdokument här.

Med vänliga hälsningar,
Patrik Forsén, ordförande Skandinaviska Förbundet