Ett verktyg för att vinna (Film)

0

“Pierre Chateau-Jobert är i det närmaste okänd för en svensk publik, men under sin levnadstid blev han en av Frankrikes högst dekorerade militärer. Han stred för de allierade mot Vichyregimen under andra världskriget, och efter kriget fick han ansvaret att bygga upp landets fallskärmsjägartrupper. Men när denna bok skrevs på 1960-talet var han i landsflykt i Spanien på grund av en avkunnad dödsdom.” Nu publiceras Kontrarevolutionen – Manifestet efterlängtad och mycket viktig bok missa inte den. Vi publicerar den nu på både svenska och engelska.

Här kan du köpa den svenska boken:

Kontrarevolutionen – Manifestet av Pierre Chateau-Jobert

Om författaren: 

Pierre Chateau-Jobert (1912–2005) ärrad fransk officer och författare. Inträdde i armén efter sin värnplikt som menig i artilleriet och redan 1956 utnämnd till överste.

Han deltog i de flesta franska militära kampanjer exempelvis i Eritrea, Syrien och Libyen. Han hade dessutom två tjänstgöringsperioder i Indokina innan hans militära karriär tvärt avslutades i och med Algerietrevolten.

Han gjorde sig ett namn inom fallskärmsjägartrupperna både som instruktör och genom handfast ledarskap på fältet. Särskilt värt att nämna är hans befäl över 3:e fallskärmsjägarregementets landsättning vid schweiziska gränsen (1944), grundandet av Frankrikes fallskärmsjägarskola och landsättningen vid Port-Saïd (1956). Han innehar bland annat de militära utmärkelserna Commandeur de la Légion d´Honneur och Compagnon de la Libération.

Mellan åren 1959 och 1960 var han forskare på Institutet för nationell säkerhet (IHEDN) där han studerade breda samhälleliga frågor.

Han tog ställning för franska Algeriet och var befälhavare för Östalgeriska OAS. Därefter dömd till döden och tvingad i landsflykt mellan åren 1962 och 1968 för att sedan bli benådad. Från och med denna period vände han sitt fokus mot författarskap med särskilt intresse för den kontrarevolutionära idétraditionen.

Utöver Manifestet har han författat flera andra böcker.