Att sluta vara homosexuell

1

Kan man sluta vara homosexuell? Internationellt, utanför den svenska ankdammen, finns det psykologer som faktiskt jobbar med att hjälpa personer att överkomma homosexualitet. Dr. Joseph Nicolosi var en av dessa som framgångsrikt erbjöd vad han benämnde “Reparative Therapy” fram tills hans död 2017. Hans tes är att homosexualitet är en identifikation och kan därför ändras, att du har ett val. I denna föreläsning diskuterar han familjen och hur den påverkar den uppväxande pojken för att sen komma över på hur homosexuell identifikation kan överkommas.