Västerlandet vs Etnopluralismen (Film)

0

Vi har i Skandinaviska Förbundet och Nordisk Ungdom den senaste tiden gjort en ansats att utveckla och slå fast vår ideologiska position. I den nationalistiska miljön finns det många tankeströmningar, ideologer och filosofer som på olika sätt gett sitt bidrag för att försöka utveckla det tankegodset. Mycket av detta arbete har varit till gagn för vår sak, men en hel del har snarare fungerat rent destruktivt. Ibland har intressanta frågor ställts och vettig kritik har riktats mot det moderna samhället men inga tydliga alternativ har presenterats. Det vill jag ändra på. En ny stridslinje är på uppsegling. Den är inte ny men den har i våra kretsar varit obskyr och luddig. För mig är det viktigt att erbjuda ett trovärdigt alternativ till vansinnet vi ser runtomkring oss, vi kan inte nöja oss att bara kritisera eller till och med sätta oss i samma båt som fienden, vi måste erbjuda en räddning och en väg ut mot en bättre framtid.

I Västerlandet vs. Etnopluralismen tar jag upp problem med etnopluralismen, jag är tämligen kategorisk och gör en och annan svepande formulering. Det är dock med en i grunden ödmjuk inställning jag säger detta för jag har också försvarat etnopluralismen. Jag säger försvarat för jag tror inte någon ärligen tror på etnopluralismen, istället är det en reträttväg; en intellektuell fint. Men det vi verkligen behöver är istället en ideologiska position som erbjuder ett reellt alternativ. Något genomtänkt och något som grundar sig på vad som finns på riktigt. Inte pojkrumsdrömmar eller caféintellektuellas spekulationer. Så se det som en tjänst när jag nu problematiserar de idéer som stora delar av den moderna nationalismen har anammat i sökandet efter en identitet som egentligen alltid funnits rakt framför oss om vi bara tittat upp och velat se den.

Patrik Forsén
Ordförande Skandinaviska Förbundet