Svält besten – Deklarationsguiden 2018

0

Staten vill beslagta dina pengar och spendera dem på invällare, fifflare, byråkrater och kriminella. Därför kan det vara bra att skademinimera statens inverkan och våra monetära förluster genom att deklarera effektivt. Generellt sett är gemene man ganska ointresserad och ovillig att avsätta tid för att deklarera effektivt, för att inte tala om hur oerhört komplicerat och invecklat det är. Privatpersonen eller företags ovilja och okunskap göder den korrupta statsapparaten.
Denna guide kommer att gå från en grundläggande nivå och sedan gå in på mer specifika åtgärder. Den kommer också att innehålla många externa länkar vilka låter läsaren sätta sig in i de specifika områden som berör just henne.

Wikipedia: Självdeklaration,deklaration, är de uppgifter som en skattskyldig fysisk eller juridisk person lämnar till skattemyndigheten en gång om året för att denna skall kunna fastställa hur mycket skatt den skattskyldige skall betala.

Viktiga datum och länkar för Privatpersoner på Skatteverkets hemsida.

Skatteverket lockar skattebetalaren med tidigare utbetalningar av skatteåterbäringen, men man måste dock vara införstådd med att en tidig utbetalning av skatteåterbäringen förutsätter att du inte gör ändringar eller har har invändningar mot det deklarationsförslag som Skatteverket skickar. Därför är det viktigaste för den som deklarerar att bestämma sig för om man vill ha en en tidig utbetalning, eller en optimerad utbetalning. För att få en tidig utbetalning skall man skaffa en digital brevlåda , ha sitt bankkonto registrerat hos skatteverket för utbetalning, godkänna den deklaration Skatteverket föreslår och svara i god tid. Denna guide kommer hädanefter att handla om de som är intresserade av att optimera sin deklaration.

[cmsmasters_toggles shortcode_id=”gpj67thofl” mode=”toggle” animation=”fadeInDown” animation_delay=”0″][cmsmasters_toggle shortcode_id=”zs1weasj1″ title=”Populära avdrag. (Klicka för att förstora)”]

 • Utgifter för skyddskläder och skyddsutrustning som endast används i tjänsten.
 • Utgifter för resor och andra utgifter du haft i samband med att du sökt lämpliga arbeten (om du är mellan jobb och har fått arbetslöshetsersättning från svensk arbetslöshetskassa).
 • Utgifter för nödvändiga arbetsredskap som arbetsgivaren ej tillhandahåller, exempelvis dator, facklitteratur och mobiltelefon)
 • Arbetsrum, om dina arbetsgivare ej tillhandahåller detta.
 • Resor i tjänsten (tjänsteresor).
 • Resor till och från arbetet (arbetsresor). För att avdrag med egen bil ska avståndet mellan bostaden och arbetet vara minst fem kilometer. Du skall också tjäna minst två timmar per arbetsdag på att använda egen bil istället för att färdas kollektivt.
 • Parkeringsavgifter vid arbetsplatsen, om du i tillräcklig omfattning har använt bil i tjänsten.
 • Dubbel bosättning, om du på grund av ditt arbete har flyttat till en ny bostadsort och behållit en bostad på den tidigare bostadsorten.
 • Kapitalförlust vid försäljning av värdepapper, bostad och andra kapitalplaceringar.
 • Räntor på lån från privatpersoner (räntor på lån hos banken är förtryckta och inget du därmed behöver fylla i själv, du behöver endast kontrollera att beloppen är korrekta).
 • Räntekompensation, om du har avbrutit ett bundet lån och har fått betala ränteskilldnadsersättningar
 • Uthyrning av privatbostad beskattas under inkomst av kapital med 30 procent. Ett schabonavdrag om 40 000 kronor får göras, liksom ett ytterligare tillägg vars storlek bland annat beror på vad det rör sig om för typ av ägandeform.[/cmsmasters_toggle][/cmsmasters_toggles]

 

När man anger ett avdrag på punkten Övrigt, var då noga med att ange en god förklaring till denna. Den angivna förklaringen måste vara tillräckligt tydlig för att Skatteverket skall kunna bedöma avdraget med förklaringen som grund. Annars riskerar man ett skattepåslag, som fungerar som en sorts böter då Skatteverket anser att man redovisat ett avdrag för godtyckligt.

Svar på vanliga frågor om avdrag – Skatteverket

Skatteupproret mot massinvandringen

Vi som är nationalister har även möjligheten att deltaga i initiativet Skatteupproret, startat av Sverigedemokraten Thoralf Alfsson från Kalmar. Det handlar i korthet om att göra ett avdrag i protest mot invandringens kostnader. En utgift som vi som medborgare och skattebetalare motsätter oss och aldrig blivit tillfrågade om. Detta är mycket intressant och jag vill uppmuntra alla läsare att ta denna möjlighet. Fördelarna är många, spara dina pengar och svält samtidigt den oerhört destruktiva statsapparaten.

 • Skatteupproret är helt lagligt.
 • Beloppet bör vara mellan 5 000 och  13 500 kronor.
 • Välj ett udda belopp, ej exakt 13 500 kronor. Till Exempel 12 123 kronor. Detta för att försvåra skatteverket från att masskontrollera och avslå invandringskritikers avdrag.
 • Glöm inte att detta avdrag skall vara ett öppet yrkande för att undvika skattepåslag vid ett eventuellt nekande av avdraget.
  Ange förklaringen “Avdrag yrkas härmed 12 123 kr (övriga uppgifter) för kostnader hänförliga till massinvandringen och fördyrande kostnader för välfärd och inkomsternas förvärvarande.”

Läs mer på Thoralf Alfssons blogg (inlägg ifrån förra året)

Som nationalister kan vi med kampanjer som dessa gynna vår sak samtidigt som det är bra för oss personligen och våra plånböcker. Det bästa av båda världar!

Aktivist