Lösningen på svarta aborter i USA

1

Den enda logiska åtgärden mot den avskyvärda handlingen abort är att förbjuda den fullständigt. Ett vanligt motargument mot denna hållning i den “nationella sfären” är att ett förbud mot abort för alla raser blir problematiskt för européer. Det sägs att rent demografiskt skulle det långsiktigt leda till att européerna skulle förintas för att vi föder färre barn än andra folk eftersom andra folk har fler aborter. Det ska dock vara förbjudet för européer för att det är moraliskt sunt samt effektivt för vårt barnafödande.

USA brukar tas upp som skräckexempel där svarta skulle föda många fler barn än vita om aborter förbjöds. Denna artikeln är en fortsättning på min artikel Lösningen på afrikas befolkningsexplosion. Vi konstaterade då att ökat välstånd leder till minskat antal födda barn.

Vi börjar med att titta historiskt på demografin i USA innan aborterna blev lagliga i USA 1973 (innan 1973 var aborter olagligt i majoriteten av amerikanska stater samt restriktivt i resten).

Demografi 1850-1920

Historical Census Statistics On Population Totals By Race, 1790 to 1990, and By Hispanic Origin, 1970 to 1990, For Large Cities And Other Urban Places In The United Statesr

Om vi jämför antalet vita och svarta åren 1850-1920 för att få lite demografiska perspektiv, kan man se att under tiden 1850-1920 så skedde det också en stor invandring på ca 30 miljoner människor (mer eller mindre endast vita).

Svarta

1920                 1850

10 463 131 / 3 638 828 = 2,875 x ökning

Vita exklusivt invandringen på 31 560 583 (1920: 94 820 915 – 31 560 583 = 63 260 332)

1920                    1850

63 260 332  / 19 553 068 = 3,23 x ökning

Vi ser att även om man tar bort alla invandrare så ökar ändå vita mer än svarta.

Låt oss fokusera på demografin några år där det skedde relativt lite invandring i USA. Under åren 1930-1940 var det endast en invandring på ca 770 131 människor, troligtvis flest vita. Det ingår förmodligen redan i beloppet 110 286 740, 241 700 personer som kom in under året 1930 (dessa finns alltså redan i befolkningen 1930) . Men för den breda jämförelsens skull spelar dessa antal mindre roll.

Historical Census Statistics On Population Totals By Race, 1790 to 1990, and By Hispanic Origin, 1970 to 1990, For Large Cities And Other Urban Places In The United States

Vita

1940                      1930

118 214 870 /   110 286 740= 1,071 Ökning

Svarta

1940                  1930

12 865 518 / 11 891 143 = 1,081 Ökning

Här sker det en lite större ökning av svarta än vita, men minimal. Dessa siffror kan inte bli exakta då det finns många parametrar att ha i åtanke såsom svart utflyttning, krig samt vita invandrares barn (detta gäller också 1850-1920 jämförelsen ovan). Vi kan dock med denna statistik se att det inte var så att svarta befolkningen ökade i kolossalt högre omfattning än vita innan införandet av aborter. Utan den demografiska situationen för både vita och svarta är rätt lika och är mer beroende av samhällsförändringarna i stort snarare än evolutionär konkurrens.

Födelsetal i genomsnitt per kvinna (I vita och svartas siffror ingår inte hispanics) :

National Vital Statistics Reports, Births: Final Data for 2015

Som vi ser så har varken svarta eller hispanics särskilt imponerande födelsetal och de går neråt varje år. De har blivit modernistiskt påverkade och har liknande födelsetal som vita. Vi har dock sämst födelsetal, något vi odiskutabelt behöver förbättra. Men födelsefrågan är ett allmänt problem för alla folk snarare än att vi blir totalt utkonkurrerade. Denna statistik motsäger också idéer som att invandrade grupper utnyttjar västerländskt välstånd för att föda ännu fler barn. Den materiella standarden gör istället att man föder färre barn. Och det verkar snarare vara individuellt egoistiska överväganden som styr den enskilde invandrarna.

Låt oss nu undersöka abort-utveckling de senaste åren mellan folken:

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5678377/

Som vi ser så har aborterna minskat med 32 % för svarta och 36 % för hispanics mellan åren 2008 och 2014. Det är alltså inte så att abortindustrin är något som är kopplat till dessa folks väsen och att de alltid kommer vara bundna till den. Av olika orsaker så minskar aborterna, troligtvis på grund av välståndsutveckling samt effektivare preventivmedel.

Intressant är att om man jämför aborterna med barnafödandet ovan så ser man att både aborterna och barnafödandet minskar. Det är alltså inte så att minskandet av aborter leder till fler barn.

I min artikel Lösningen på afrikas befolkningsexplosion kom vi fram till att välståndsutveckling gör att kvinnor föder färre barn. Vi ser här att människor med högre inkomst gör färre aborter. Aborter är alltså ett underklassfenomen, det sker sällan i medelklassen och överklassen. Färre aborter och färre barn går alltså här ihop snarare än att aborter skulle ersätta barnafödandet.

Att aborter är ett underklassfenomen stärks av bilden ovan, aborter är ovanliga inom gifta par.

För att sammanfatta så ser vi att aborter inte är ras-kopplat utan det är förklarat av materiella och kulturella omständigheter. Man kan alltså inte säga att vi ska ha kvar aborter för vissa raser, det är inte ens nödvändigtvis så att de kommer utföra aborter i framtiden. Födelsetalen bland svarta går ner idag och närmar sig vitas nivåer, samtidigt som deras aborter rasar. Om vi skulle utföra ett abortförbud är det därför galenskap att påstå att svarta skulle dominera i barnafödandet jämfört med vita.

Det är intressant att ökat välstånd minskar barnafödandet, det är onekligen ett paradox eftersom det ökade välståndet ökar möjligheterna till att kunna försörja fler barn. Några förklaringar till detta brukar vara:

  • Genom urbaniseringen behöver familjer inte den intensiva arbetskraften som behövdes för att utföra jordbruksarbetet. Familjerna fokuserar nu sina resurser därför på färre barn.
  • Minskad barnadödlighet gör att man kan vara säker på att ens barn kommer överleva första året.

Vi kan alltså konstatera att aborter och lågt barnafödande är en samhällsfråga i stort snarare än en rasfråga. Alla raser påverkas av det samhälle vi lever av idag. Det är inte så att endast vita drabbas utan alla raser befinner sig i en demografisk vinter. Alla folk måste resa sig moraliskt, vi måste börja gifta oss igen och vi behöver byta samhällsform.

Vi kan med mina slutsatser komma fram till att den sunda vägen framåt är att upprätta moraliskt sunda samhällen för att på så sätt få alla folk att blomstra, utveckla deras potential och tjäna de metafysiska värdena bäst. Ska västerlandet vara en seriös geopolitisk maktsfär i framtiden och ska de vita folken än en gång blomstra så behöver en moralisk konsekvent ordning upprättas. Denna ordning är inkonsekvent och därför felaktig om den inte gäller alla folk.

Kamprad