Därför är monarki överlägset

3

Historiskt sett är monarki det styrelseskick som man främst har använt sig av i Skandinavien och Europa och det finns goda anledningar till detta.

Människan har en naturlig tendens till att göra maktanspråk, det ser vi i ledare, chefer och VD. Dessa hierarkier är naturliga och så en mänsklig befolkning organiserar sig. Skulle 100 människor leva ensamma på en öde ö skulle det snabbt skapas ansvarsområden och därmed en hierarki.

Människan har också en tendens till girighet och egoism, att prioritera sin egna familj är naturligt men människor tenderar att gå över gränsen där det blir rent själviskt. En politiker behöver inte tjäna så mycket de gör idag men de tackar givetvis inte nej till bonusen. Människan är fallen och vi måste alltid ha detta i beräkning om vi vill ha en förbättring.

Idag har vi allmän rösträtt, naturliga frågor uppstår då:

  • Hur vet vi att människor kommer rösta för det allmänna bästa istället för det som gynnar dem?
  • Hur vet vi att folket besitter de kunskaper som krävs för att fatta ett bra beslut?
  • Med människans fallna tendenser, olika temperament samt duglighet, vad är det som säger att alla är lämpliga att få bestämma?

Högst sannolikt röstar majoriteten av människor på vad som gynnar dem, det är inget konstigt med det. Räkna med stora intressekonflikter bland befolkningen beroende på vilken bakgrund och ställning man har.

Detta problem faller givetvis även politiker in under något som bör göra en än mer oroad. Vad är det som garanterar att de kommer göra det som är bäst för folket när det florerar pengar? Tack vare media och pengar kommer giriga och själviska människor dras till politiken, de kommer svika allmännyttan och stödja starka intressegrupper. Tar de ett beslut som befolkningen inte gillar kan de alltid hänvisa till att folket har röstat på dem. På så sätt blir de alltid fria från ansvar.

Detta är läget idag, låt oss titta på hur den västerländska civilisationen har styrts i tusen år, monarkin:

  • I en monarki bestämmer kungen, denne behöver inte iaktta intressegruppers viljor tack vare tronföljden. Människor och intressegrupper vet att de inte kan ta makten. Monarkin har makten i sig själv för att den är naturlig och den är en förlängning av familjen. Precis som fadern är huvudet för familjen är kungen huvudet av folket. Monarkin är en manifestation av naturrätten och därmed en förebild. Fadern försvarar familjen, kungen försvarar folket.
  • Monarki representerar enighet i ett diversifierat folk, de representerar folket, detta krossar klasskonflikter. Monarkin har ett örnperspektiv och kan se alla sidor. Monarkin kämpar för allmännyttan eftersom kungen inte vill ha interna konflikter.
  • Monarken ser till att människans fallna tendenser hålls i schack genom lagar samt moraliska institutioner. Monarkin måste inte övertyga befolkningen för att de ska rösta på en, skulle det vara så skulle det leda till degenerering och progressivism.
  • I en monarki handlar det inte bara om makt, det handlar om födelse, ära och dygd. Monarkin är avbilden för rättvisa, de ser till att hjälpa de fattiga, straffa de skyldiga, rädda de oskyldiga.
  • Monarkin är underkastad lagar och regler precis som resten av befolkningen. De får inte heller bryta mot moralen för då får de kyrkan på sig.
  • I en monarki blir saker gjorda, monarken har experter på diverse områden när han fattar beslut. På så sätt blir styret kompetent, handlingskraftigt samt mobilt.

Monarkin är en logisk följd av den naturliga ordningen och därför är den ett seriöst styrelseskick. Monarkin är ett konstaterande av den mänskliga naturen, inte hur människan vill att det ska vara. Nej till skrivbordsutopier, ja till sanningen!

Kamprad