Kolonialismen orsakade inte invandring

2

Ett argument man ofta hör är att invandring är en konsekvens av kolonialismen. Men faktum är att dessa inte korrelerar överhuvudtaget. En sådan åsikt är ett uttryck för bristande självförtroende och blir i praktiken ett avståndstagande från det västerländska civilisationsuppdraget.

Låt oss börja med Tyskland som jämfört med andra stora länder i Europa hade väldigt få kolonier, Sverige hade som bekant nästintill inga alls. Trots det så är Sverige och Tyskland de mest extrema länderna gällande invandring idag. Skulle invandringen vara en konsekvens av kolonialismen borde det istället vara tvärt om.

Låt oss ta en titt på Frankrike, landet som var en av de främsta kolonialmakterna i Europa. Det var först under mellankrigstiden (andra invandringsvågen) som det kom en betydande utomeuropeisk invandring till Frankrike, då på ca 200 000 invandrare av en befolkning på ca 40 miljoner fransmän. Det tar alltså över 400 år av kolonialism innan någon form av invandring inleds.

Ludvig XVI, som var den sista franska kungen innan den franska revolutionen, införde lagar under 1700-talet (Police des Noirs) som begränsade svartas möjlighet att invandra och verka i landet. Lagen reglerade också så att svarta som av olika orsaker kom till la France métropolitaine1 senare skulle återvända till kolonierna. Situationen som triggade denna lagstiftning var drygt tusen svarta invandrare2 i ett land med då 20-25 miljoner invånare. Dessa tusen gick att finna först efter att den franska kolonialismen verkat i 250 år!

Jag kan även nämna att det endast var Rhodesia och Sydafrika som stödde Portugals kolonialkrig 1961-1975 då landet som sista land i Europa slogs för att behålla sina kolonier. Idag är istället majoriteten av svenska “nationalister” på samma sida som Sovjetunionen, Kuba och Jugoslavien som stödde “befrielsen”.

Sverige hjälpte de kommunistiska krafterna i Sydafrika för att avveckla apartheidregimen, vi var då ett etniskt homogent land och hade inga kolonier. Sverige hade också många andra “fördelar” som isolerad geografi och i viss mån kultur. Om det är isolering som upprätthåller traditioner och folklig sammansättning så borde Sverige vara ett praktexempel. Fast idag bor det 1,9 miljoner människor födda utomlands innanför landets gränser.

Folk säger saker som “om vi har kontakt med andra folk så kanske vi börjar gilla dem och vill ta hem dem” underförstått vill de att vi ska försöka isolera oss. Sven Hedin, Gustaf Mannerheim och Fridtjof Nansen, skandinaviska hjältar, hade spottat på dessa ynkryggar. Det är med äventyrslust, djärvhet och en fast vilja att sprida godhet som vi kan blomstra igen.

Kamprad

 

Noter:
1. Europeiska Frankrike
2. There are no slaves in Africa, s. 4