Vår AFS analys från 14 mars (OBS viktig text i artikeln)

0

Aktivister från Nordisk Ungdom och Mynttorgsaktivisterna har slitit hund i denna valrörelse. Med blod, svett och ett leende har vi gett av vår tid för Alternativ för Sverige. Det gjorde vi med glädje för vi vet att det är kampen i sig själv som formar oss till bättre människor. Vi är här för att fortsätta att kämpa årtionde efter årtionde, ja århundrande efter århundrade om det så behövs.

Vi gick in i denna valrörelse med en skeptisk syn på vilka resultat som kunde väntas. Patrik Forséns gav denna (i filmen ovan) offentliga kommentar om vår syn på partiet och dess möjligheter i samband med lanseringen för snart sex månader sedan.

Sverige kommer inte förändras genom den parlamentariska vägen allena, men det är ett av flera ben att bygga och viktigt nog även ifall vårt egna fokus är på en bred social rörelse. Men att bygga något som kan förändra tar tid och igenkänning och innarbetning kräver många gånger ett hårt arbete över flera mandatperioder. Det är just därför det är av yttersta vikt att ledningen för Alternativ för Sverige inser det ansvar de tog på sig när de startade partiet.

Det är ett långsiktigt engagemang vi behöver och det är det vi också förväntar oss av er i AFS ledning. Det är nu ni bevisar om ni lever upp till orden i er egen valfilm.

När du stod inför de beslut som betydde något

gav du då upp

eller följde du din övertyglese

trots att det var svårt?