The Meek shall inherit the Earth (film)

1
Mannerheim
Mannerheim

Blessed are the meek, for they will inherit the earth.” eller “Saliga äro de saktmodiga, ty de skola besitta jorden.” som det översätts till på svenska. Benelius kommenterar:

”Saktmodiga kallas här de, som hjältemodigt behärskar sig själfa.”

Det är bara positivt när män är resursfulla, kompetenta, modiga, straka och tävlingsinriktade. Men riktiga män kontrollerar sitt känslosvall och förstår att de finns till för något annat än de själva. De förstår att göra sig till redskap för något högre. Detta var en självklarhet för inte allt för länge sedan och en viktig del i det som gjorde västerlandet överlägset.