Från Nordisk Ungdom till Skandinaviska Förbundet

0

Det var på våren 2009 som vi började lägga upp planerna för en kommande nationalistisk ungdomsorganisation. Man kan utan att överdriva det hela säga att Nordisk Ungdom är en direkt fortsättning eller avknoppning av Nationaldemokraterna, som i sin tur var resultatet av ett antal personkonflikter i Sverigedemokraterna. Det är alltså i Sverigedemokraterna som våra rötter finns och under den större delen av NU:s historia har vi också gett vårt stöd till partiet och uppmuntrat våra sympatisörer att lägga sin röst där.

Det skulle visa sig att planerna vi drog upp i studentlägenheten i Linköping på bara ett par månader gjorde att vi satte Nordisk Ungdom på den politiska kartan och vår stjärna steg snabbt. I rask takt öppnade vi sociala center, ledde stora demonstrationer mot moskéer och chockade både etablissemanget och den nationella rörelsen med helt nya grepp. Vi förde med oss en helt ny image, där vi snabbt slog sönder den av massmedia skapade bilden av nationalisten som en trasig och tragisk figur eftersom de flesta av oss var välutbildade, etablerade unga män från stabila hemförhållanden.

Det är nu snart 10 år sedan vi började dra igång arbetet med NU och vi har under hela 2017 starkt fokuserat på att utveckla och bredda vår organisation med målet att bli en fullfjädrad rörelse som ska kunna erbjuda en helhetslösning på de problem som vi idag möter. Under 2015 lanserade vi därför Dackeinstitutet, ett utbildnings- och idéinstitut som i nära samarbete med Nordisk Ungdom har anordnat både utbildningar, mindre föreläsningar och konferenser.

Nu har vi tagit nästa, naturliga, steg i och med lanseringen av Skandinaviska Förbundet och idag vår kommunikationsplattform Skandinavisk Frihet.

Vår analys i korthet är att det är avsaknaden av män som gör att vår civilisation står på randen till avgrunden. Vår uppgift är därför enkel. Genom aktivism, utbildning och rätt fokus ska vi därför fostra och formera män med uppgiften att kämpa för, försvara och sprida den västerländska civilisationen. Kampen börjar inom var och en men det är bara tillsammans som vi kan lyckas.

Patrik Forsén
Ordförande Skandinaviska Förbundet