Patrik Forsén: “Vänsterextremisternas försök att splittra den svenska resningen faller platt”

0

Igår genomfördes ett av de största svenska protestmötena på länge i huvudstaden, där över 1000 förbannade svenskar lyssnade på tal från allt från Katerina Janouch till Adam Berg från AfS. Styrkan i de nu återkommande demonstrationerna på Mynttorget är att de samlar en bred opposition, som i just frågan om FN:s migrationsavtal gemensamt har dragit sitt strå till stacken för att göra protesterna så stora som möjligt. I samma anda har konceptet spridit sig även till andra svenska städer, som Göteborg och Malmö, där demonstrationer är planerade i helgen.

Det är något unikt som håller på att växa fram. Personer och organisationer som tidigare inte har kunnat närma sig varandra har här släppt sin egna prestige och helt ställt sig bakom själva syftet med protesterna. Vänsterns försök att splittra svenskarna genom att ge vissa personer och grupper olika epitet har fallit helt platt. Det går helt enkelt inte längre att kalla alla som inte platsar i den smala åsiktskorridoren för extremister, utan att det snart går upp för de flesta att orden inte har någon förankring i verkligheten.

Bakom gårdagens succédemonstration stod bland annat Mynttorgsaktivisterna, som är en del av Skandinaviska Förbundet. De har under flera år samlat en bred skara av upprörda svenskar, unga som gamla, som tillsammans har genomfört hundratals protestaktioner på Mynttorget och runt om i huvudstaden. En stor del av deras arbete har riktats mot att hjälpa och stötta hemlösa på Stockholms gator. Jag kan inte komma på någon grupp som skulle vara mer lämpade än dessa sanna idealister att arrangera ett protestmöte på just Mynttorget.

Expo, som utåt sätt arbetar hårt på att visa upp en respektabel fasad, gick timmarna innan lördagens demonstration ut i ett sista desperat försök att slå in en kil mellan arrangörer och talare med ”avslöjandet” att Mynttorgsaktivisterna var en av arrangörerna och att de var en del av ”vit makt-gruppen” Skandinaviska Förbundet. På sociala medier skulle Mynttorgsaktivisterna dessutom begått det oerhörda tankebrottet att vid något tillfälle ha delat en bild på den rumänska kristna nationalisten Codreanu.

Att Skandinaviska Förbundet beskrivs som en ”vit makt-grupp” visar tydligt på att Expo antingen är helt okunniga (vilket de inte är) eller att de medvetet ljuger. Fredrik Hagberg, som är talesman för Nordisk Ungdom – en aktivistgrupp som också ingår i Skandinaviska Förbundet skrev följande i sin artikel ”Väst är bäst”:

”Det innebär att vi på intet sätt är del av ett verkligt eller inbillat raskrig eller att vi delar mål med grupper som vill begränsa den västerländska civilisationen till att bara omfatta vita människor. Med det sagt så bör givetvis inte hela världen bo i Sverige – tvärtom: massinvandringen används som en del av Västs fiender för att helt underminera och krossa vår civilisation.”

Vi vet alla vad Expo är ute efter. Vi känner alla vid det här laget till deras och vänsterextremisternas agenda. Det betyder inte att vi är immuna mot den psykologiska krigföring de för, men för den här gången är den genomskådad och resultatet av att vi alla har sett igenom den såg vi i den framgångsrika demonstrationen igår på Mynttorget. Låt oss alla bära detta med oss. När svenskarna genomskådar vänsterns försöka att splittra oss kan vi åstadkomma vadsomhelst. Det är nu upp till oss själva om vi väljer att vilja lyckas eller inte.

Patrik Forsén
Ordförande Skandinaviska Förbundet

Antidemokratiska krafter försöker stoppa folkets protester

Ulrika Hallgren: “Slut upp i en bred folklig protest!”

Fredrik Hagberg: “Ett folkligt motstånd börjar!”