Folk har fått nog! Nya protester över hela landet. Bilder från Mynttorget.

0
En av Mynttorgsaktivisterna, ska hennes röst inte räknas?

En av Mynttorgsaktivisterna med Mynttorgsaktivsternas vimpel.

Unders söndagen har det varit protester i Göteborg, Malmö och på Mynttorget i Stockholm mot FN:s migrationsavtal. Trots att det var massiva protester igår lördag på Mynttorget samlades det återigen hundratals uppretade svenskar idag igen. Man kan ta på stämningen, det är dags att vi ställer makthavarna till svars för vad de gör med vårt land, tycks vara den underliggande attityden och kravet . Flera säger saker som att “vi har fått nog av ansvarslösa och korrupta politiker”.

Fler och fler har insett att vi måste visa våra åsikter offentligt och inte längre lyssna på papegojorna i media som ljuger för oss. Vi är vanliga svenskar som vill ha politiker som styr landet på ett förnuftigt sätt och vi vill ha journalister som kritiskt granskar makten inte hänger ut och bespottar enskilda eller organisationer som vågar ställa frågor om maktmissbruk, om nepotism och om en utspårad kulturmarxism och ökande islamisering.

Breda folkliga protester söndagen den 9/12 på Mynttorget mot FN:s migrationsavtal.
Två av talarna för dagen, Jan Tullberg och Mikael Willgert som bland annat krävde att makthavarna måste börja lyssna på folket.
Uppslutningen var god med många hundratals uppretade deltagare. De vill att politikerna tar ansvar för vad som hände med landet och inte skriver på FN:s avtal om att öka migrationen.
Aktivsitgruppen Nordisk Ungdom var på plats och stöttade.

 

Läs mer:

Just nu: Succédemonstration på Mynttorget!

Ulrika Hallgren: “Slut upp i en bred folklig protest!”