Legalisera pepparsprej!

0

Legalisera pepparsprej är en kampanj för att belysa att polisen inte längre klarar av att sköta sin uppgift och för att försöka komma med en praktisk dellösning för att stävja det ökande våldet. 

I ett samhälle där otryggheten sprider sig är det en självklarhet att medborgare som sköter sig ska ha den legala rätten att försvara sig. Försvarsverktyget pepparsprej är bland de mest sympatiska metoderna för att neutralisera en förövare. Den passiviserar istället för att skapa faktisk fysisk skada. Att pepparsprej är olagligt visar på den nuvarande statens illvilja och respektlöshet till människor som vill göra rätt för sig.

Grundprincipen måste vara att vi inte bara ska känna oss trygga på våra gator och i våra hem utan också att det är statens främsta uppgift att lösa. Det sker genom att upprätthålla en effektiv och kraftfull våldskapacitet parat med ett objektivt domstolsväsende. Idag sker dock inte det, staten faller sönder och om något används statens organ till annat än dess egentliga syften, de blir en del i nedbrytningen och destruktionen.

Skandinaviska Förbundet ser det som en naturlig rätt att laglydiga medborgare ska ha rätt att bära vapen. Motsatsen är lätt att iakta, för i många länder, inklusive det svenska, är det de kriminella som är beväpnade och inte de laglydiga medborgarna. Att legalisera peparsprej är ett bra första steg som det borde gå att mobiliera ett brett stöd hos allmenheten för, inte minst för att förbättra kvinnors säkerhet. Vi behöver engagemang för praktiska frågor att mobilisera stöd runt.

Nordisk Ungdom kommer mot den bakgrunden delta i kampanjen genom att sprida klistermärken och flygblad för att upplysa människor om frågan. På hemsidan legaliserapepparsprej.nu har du möjlighet att skriva under ett brev som kommer skickas till ansvariga politiker.

 

>>Skriv under uppropet nu!<<