Lansering av Blå Korset – solidaritet på riktigt!

2

PRESSMEDDELANDE: Vi ser pensionärer och barnfamiljer som inte har råd med en normal tillvaro och hemlösa är idag en del av gatubilden. Ökande otrygghet sprider sig i takt med att staten flyttar fokus från att hjälpa sina egna medborgare. För att motverka den utvecklingen har vi startat Blå Korset.

Blå Korset är en social hjälpverksamhet som bistår med mat och förnödenhet till behövande svenskar. Vi tror på frivilligheten och omtanken, ett samhälle som byggs av människor som aktivt tar ansvar för sin nästa. På så sätts formas en positiv kultur.

”Det är med tårar i ögonen jag ser vad som hänt med mitt land. Vi har trott på att politikerna ska lösa problemen men det är uppenbart inte fallet. För min del är det nog nu, det är dags att axla ansvaret och göra något åt problemen. Jag tänker inte stillasittande se på när mina medmänniskor lider, utan jag tänker göra något åt det. Anslut dig du också och gör en konkret skillnad – solidaritet på riktigt!” kommenterar organisationens koordinator Ulrika Hallgren sitt engagemang.

Vi är ett antal personer i teamet som har flerårig erfarenhet från att möta människor som fallit mellan stolarna i systemet och som står utan någon som helst ersättning från olika myndigheter. Man kan kalla det för ett ”brutet samhällskontrakt” vilket innebär att de naturliga skyddsnät man som medborgare ska kunna känna sig trygg med inte längre existerar.

Att leva som ekonomiskt utsatt i dagens Sverige innebär stora svårigheter i den dagliga livsföringen som i många fall även leder till social utstötthet. Att vara fattig är en personlig skam som blivit värre i takt med att kraven på konsumtionen ökar. Det går så långt ner som till skolåldern och de barn som har föräldrar med låg inkomst eller ingen inkomst hamnar lätt i en kedja av ogynnsamma följder.

Ingen kan som bekant hjälpa alla men alla kan hjälpa någon och tanken med Blå korsets verksamhet är att ge några behövande svenskar ett välkommet stöd som underlättar deras vardag. Verksamheten består i första hand av att bygga upp distributionskedjor där vi hjälper specifika personer som har ett betydande ekonomiskt behov. Vi servar långsiktigt med matvaror och hygienartiklar i projektet ”Blå kassen”.

Blå korset är en ideell verksamhet och ingen tar därför ut några löner eller ersättningar, därför är donationer viktiga för oss. Du kan även hjälpa till på andra sätt än med pengar. Även ett paket pasta eller en flaska schampo kommer att hitta en tacksam mottagare. Ingen donation är för liten och all hjälp är ovärderlig för verksamheten.

Koordinator för verksamheten är Ulrika Hallgren, hon har en bakgrund som engagerad i Folkets demonstration och som ledare för Mynttorgsaktivisterna som blev känt för sina tysta manifestationer på Mynttorget. Hon har också under flera års tid varit en av de drivande krafterna med att organisera hjälp till hemlösa i Stockholm.

Blå Korset är anslutet till Skandinaviska Förbundet och är en del i uppbyggandet av en bred social rörelse till försvar för den västerländska civilisationen.

 

För vidare kontakt:

Ulrika Hallgren, koordinator Blå Korset

e-post: ulrika.hallgren [at] blakorset.org
telefon: 076-702 49 37
hemsida: http://www.blakorset.org/

 

>>Besök Blå Korset<<