Kontraperspektiv #2 – Muslimska brödraskapet

0

Muslimska Brödraskapet är den mest inflytelserika muslimska grupperingen i Sverige och kontrollerar enligt myndighetsrapporter de största muslimska organisationerna  i landet och erhåller mångmiljonbidrag av våra skattemedel. Detta är en islamistisk organisation med en snart hundraårig historia och här beskrivs deras uppkomst och utveckling i dess hemland Egypten för att bättre förstå hur de fungerar i Europa och Sverige. Intressant nog har de agerat på liknande sätt där som de gör här med att verka i det dolda och påverka olika frontorganisationer för att avancera en islamistisk agenda. Programmet inleds med en kort avstamp med vad som hänt i England med de så kallade groomingskandalerna  med muslimska gäng därefter organisationens Egyptiska historia och sedan en diskussion om deras verksamhet i Sverige och hur den skulle kunna stoppas.

Rapporter om Muslimska Brödraskapet i Sverige från MSB (Myndigheten för samhällskydd och beredskap) som nämns i programmet.

Muslimska brödraskapet i Sverige
Islamisk aktivism i en mångkulturell kontext