Hedra kvinnan på kvinnodagen!

0

Idag är det 8 mars och internationella kvinnodagen. Dagen instiftades ursprungligen av socialister med det uttalade syftet att genom kvinnlig rösträtt avancera en socialistisk agenda. Med tiden har olika feministiska och liberala agendor sammanvävts och i för det mesta har dagen använts för att angripa kvinnan och det kvinnliga. Man har velat bryta ner kvinnan och kvinnas roll för att i förlängningen omkullkasta samhället.

I vissa länder är det dock inte riktigt så. Där är det en dag för att hylla kvinnan och det kvinnliga som sådant, genom att män och pojkar ger små presenter eller blommor till kvinnor och flickor. Här ser vi också en möjlig väg framåt, hur vi kan förhålla oss till några av de idag etablerade kulturuttrycken. Att alltid gå på defensiven och inta en negativ hållning är inte vettigt, inte minst bryter det ner oss själva. Det är också så att kvinnodagen bär med sig element av att se kvinnan och hennes utmaningar. Vilket är helt rimligt och behjärtansvärt, både kvinnor och män behöver bli sedda och att vi på en dag om året fokuserar på just kvinnan och hennes villkor är både rimligt och positivt.

Oaktat otrygghet och andra akuta faktorer har det nuvarande systemet skapat en situation där kvinnan många gånger tar på sig dubbla roller. Inte nog med att hon försöker ta hand om familjen utan dessutom måste hon också bidra till försörjningen. Situationen är tuff och kan avläsas i bland annat den ökande mängd psykofarmaka som tas av kvinnor. Hur det ska lösas är inte en lätt fråga men klart är att kapitalismen och socialismen har turats om att dansa en dödsdans med våra kvinnor. Dagens kvinnor har en tuff situation.

Vissa idag förekommande kulturella uttryck kan och bör ges ett nytt positivt innehåll. De kan omstöpas till att bli något som hjälper oss, stärker kulturen och ingjuter framtidstro i befolkningen. Kvinnodagen är en ypperlig dag att visa att vi ser kvinnan i vår vardag. Din fru eller flickvän, din klasskamrat, arbetskollega, mor eller syster. Vi ser deras utmaningar, svårigheter och lidande – det är till stor del för dem vi slåss. Ge en liten present, en liten blomma, ett kort eller några uppmuntrande ord. Visa din uppskattning!

Nordisk Ungdom föregick med gott exempel förra kvinnodagen, förhoppningsvis får vi se något liknande i år. Det är dock viktigt att komma ihåg att i längden är det ditt personliga agerande i det nära som slutligen avgör. Vi måste ingjuta en ny kultur, en ny anda, och den börjar med oss själva.

Fienden vill söndra vårt samhälle, slå sönder naturliga band mellan oss. Låt oss bli en kraft som istället binder samman, som visar solidaritet, vänlighet och uppskattning. Du har hela eftermiddagen och kvällen på dig. Gå ut och köp en blomma och ge till en kvinna eller flicka som du uppskattar.

 

Björn Herstad