Att ta ansvar!

0

En riktigt bra ledarskapsbok är ”Extreme Ownership” av Jocko Willnk och Leif Babin. Båda författarna är tidigare officerare i Navy SEALS och veteraner från Irakkriget. I all ärlighet gör de varken mer eller mindre än att populariserar äldre militär doktrin, alltså läran om hur du bör handla. Som diverse militärteoretiker och praktiker stött och blött genom århundrandena.

Extreme Ownership är en attityd till världen. Som säger att du är ansvarig, att allt är ditt fel. För denna insikt är själva början på att du kan göra något åt det. Du kan göra något åt dig själv, hur du regerar eller agerar. Att skylla på andra eller situationen är inte bara omanligt och oansvarigt utan skymmer den insats du faktiskt kan göra. Axla den uppgiften. Ta kontroll över ditt känslosvall. Ta kontroll över slagfältet.

Har du en underordnad som inte gör sitt jobb så är det helt enkelt ditt fel, antingen får du se till att denne förstår uppgiften bättre, är bättre motiverad eller är bättre utbildad och funkar inte det så är det ditt fel att du inte avlägsnat personen från sin post och ersatt denne med en kompetent person som gör sin uppgift. Fråga alltid hur du kan agera annorlunda för att lösa uppgiften. Att lösa uppgiften är viktigare än din självkänsla. Rannsaka din insats hänsynslöst, stampa på din stolthet för den är ett hinder, ett hinder för att göra en bra insats. Känner du dig frustrerad på en kamrat eller kollega, tar du upp brister hos denna med andra, skvallrar du, allt detta är tydliga tecken på att du inte tagit ansvar för situationen.

Se över situationen eller problemet nyktert och lugnt, bestäm vad som behöver göras för att lösa uppgiften, och gör det sedan. Bemyndiga dig själv med ansvaret, fly inte genom att skylla på andra, för det är på dig allt hänger. För hundra år sedan lärde sig småpojkar det vi nu måste ta hjälp av ärrade veteraner i ett elitförband för att lära oss. Men är det i den änden vi måste börja så får det vara så. Lyssna på vad Jocko Willink har att säga:

Björn Herstad